Kje se skriva logika, če je pravilen največ en napis?

Če si znal uganko pravilno rešiti in znaš rešitev tudi dobro argumentirati, potem je ta izbirni predmet gotovo zate.

Kaj sploh je logika? To je veda, ki preučuje metode in postopke za razlikovanje pravilnega in napačnega sklepanja. V življenju nam zmožnost logičnega razmišljanja še kako pride prav! Pri učenju, samozavestnem in samostojnem odločanju in zagovarjanju svojih stališč, razlikovanju argumentiranega utemeljevanja od slabega pojasnjevanja.

Predmet je triletni, vendar lahko učenec po enem ali dveh letih tudi izstopi.

Zaradi velikih razlik v predznanju (nekateri učenci namreč obiskujejo tudi interesno dejavnost logika, kjer se pripravljamo na tekmovanja) je delo diferencirano. Razlaga temelji na reševanju različnih nalog, veliko je utrjevanja. Vseeno priporočamo, da predmet izberejo tisti učenci, ki jih reševanje logičnih ugank zares veseli.

Ocenjevanje:

Učenci pridobivajo tako ustne kot tudi pisne ocene.