Zvečer so se lotili dela. Miške so zlezle v notranjost bagra in pregrizle vse žice. Ježek je s svojimi bodicami preluknjal kolesa. Srnica je skočila na sedeže in spustila nekaj svojih bobkov. Veverica je skrila lešnike v izpušno cev vozila. Lisica je svoj rep namočila v blato in z njim namazala orodje. Krt je v zemljo zakopal vse žage in lopate. Končali so, še preden je vstal sonček. Delavci so prišli na delovno mesto in zagledali uničene stroje in pripomočke. S takšnimi orodji niso mogli več varno delati. Zato so z gradnjo odnehali.

Dobra strategija, ni kaj.  Zmagovalna.

  • Takšne in drugačne zmagovalne strategije boste iskali na matematični postaji, kjer boste lahko odigrali hanojske stolpe, križce in krožce, igro kdo pobere zadnjega …
  • Nabirali boste gozdne plodove, vendar le take, ki so matematičnih oblik.
  • Ogradili boste svoj ar in v njem izvedli pravo empirično preiskavo: kolikšen je delež listavcev/iglavcev, katero drevo je najvišje in kolikšna je njegova višina, kolikšen je njegov obseg …
  • S pomočjo branik boste razkrivali preteklost drevesa, s pomočjo grafa rasti drevesa pa boste napovedovali njegovo prihodnost.
  • Lahko pa se boste usedli, se sprostili, pogledali v naravo in preprosto uzrli: lepoto matematike. V praprotih boste videli fraktale, v storžih boste uzrli Fibonaccijeve spirale …

In še logična uganka: kakšen je zaključek pravljice o Zelenku in njegovih prijateljih?

Preveri rešitev