Način dostopa

OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij Dostop prek spleta

Fizični dostop
OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE
Ljubljanska cesta 40a
1290 GROSUPLJE
Uradne ure: vsak delovni dan od 7.00 do 15.00

Stroški posredovanja informacij povezava na
Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
 
 
 
Dostopnost