OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij Dostop prek spleta

Fizični dostop
OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE
Ljubljanska cesta 40a
1290 GROSUPLJE
Uradne ure: vsak delovni dan od 7.00 do 15.00

Stroški posredovanja informacij povezava na
Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja