nacionalnimi preizkusi znanja se ob koncu 6. razreda preverja znanje učencev pri matematiki, slovenščini in angleščini, ob koncu 9. razreda pa pri matematiki, slovenščini in tretjem predmetu (ki ga določi ministrstvo 1. septembra). Z nacionalnimi preizkusi znanja se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. V šolskem letu 2023/2024 je tretji predmet fizika.

Preverjanje ob koncu 6. in 9. razreda je obvezno za vse učence (razen za učence v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom, kjer je preverjanje znanja prostovoljno). 

NPZ se opravlja pisno. Izvede se v enem roku, praviloma v mesecu maju. Datumi izvedbe so navedeni v rubriki Šolski koledar.

6. razred

7. 5. 2024 – torek: nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine
9. 5. 2024 – četrtek: nacionalno preverjanje znanja iz matematike
13. 5. 2024 – ponedeljek: nacionalno preverjanje znanja iz angleščine

9. razred

7. 5. 2024 – torek: nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine
9. 5. 2024 – četrtek: nacionalno preverjanje znanja iz matematike
13. 5. 2024 – ponedeljek: nacionalno preverjanje znanja iz tretjega predmeta – fizika

Dosežki učencev so izraženi v točkah in odstotkih. Vpišejo se v obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda. (Vir: Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 30/2013).)

Več informacij boste prejeli na spletni strani: 

https://www.ric.si/mma/Informacije_2024_SLO.pdf/2023083118274382/?m=1693499263

Lep pozdrav, Maja Grom, šolska svetovalna služba

(Skupno 85 obiskov, današnjih obiskov 1)