NEMŠČINA 4. – 9. RAZRED

Večjezičnost je eno od temeljnih načel Evropske unije, zapisano v prvi uredbi Sveta iz leta 1958, in vključeno v Listino EU o temeljnih pravicah. Evropska komisija s svojo jezikovno politiko spodbuja večjezičnost in se zavzema za to, da bi vsak državljan EU poleg maternega znal vsaj dva tuja jezika.

Pri nas se tujega jezika NEMŠČINA  lahko učimo od 1. do 3. razreda v obliki krožka Nemške igralne urice z zajčkom Hansem – DEUTSCH MIT HANS HASE.

Od 4. do 9. razreda učenci pogosto izberejo izbirni predmet nemški jezik.

 ZAKAJ NEMŠČINA?

 • Nemščina je poleg angleščine nepogrešljiva za uspešno delovno pot: več kot 80% poslovnih stikov je z nemško govorečimi sosedami.
 • Nemščina je uradni jezik v 6 državah v Evropi.
 • V Evropi je potrebno znati vsaj dva tuja jezika.
 • Zgodnje učenje tujega jezika ostane v našem spominu in se ga največ naučimo.
 • Učenje jezika je v OŠ brezplačno.
 • Jezika se učimo preko vseh čutil: vonja, okusa, pesmic, slik in posnetkov.
 • Jezik je podoben angleščini, a enostavnejši (germanizmi, anglizmi).
 • Jezika se učimo preko zgodbic, pesmi, igre vlog, dialogov, rim, izštevank, spoznavamo navade in običaje nemško govorečih držav.
 • Naredimo strokovno ekskurzijo v nemško govorečo državo in tam jezik praktično uporabimo.
 • Pouk nemščine je zabaven in sproščen.
 • V pouk uvrščamo tudi medpredmetne povezave in CLIL metode ter spodbujamo učencev k ustvarjalnem delu.

ZAKAJ JE (ZGODNJE) UČENJE TUJIH JEZIKOV POMEMBNO?.

 • Ker se otroci jezika učijo skozi igro in brez stresa.
 • Ker so otroci v svojem maternem jeziku enako dobri ali še boljši, če se učijo tujih jezikov.
 • Ker zgodnje učenje jezika pozitivno učinkuje tudi na celosten psihičen razvoj otroka.
 • Ker je metoda jezikovne kopeli zelo učinkovita.
 • Ker sta predšolsko in zgodnje šolsko obdobje izredno ugodni obdobji za učenje jezika.
 • Ker so solidna znanja tujih jezikov zelo pomembna.

KOMU JE PREDMET NAMENJEN?

Vsem, ki želite brati, peti in ustvarjati tudi v nemškem jeziku in spoznavati čudovite povezave med različnimi jeziki.

KAKO JE Z OCENAMI?

Pri pouku nemščine pridobimo tako pisne kot ustne ocene.

VEČ JEZIKOV ZNAŠ, VEČ VELJAŠ!