Poleg obveznih izbirnih predmetov imajo učenci 1. razreda ter 4. do 9. razreda možnost izbrati tudi neobvezne izbirne predmete. Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program šole; učenci se vanje vključujejo prostovoljno, vendar pa so – v kolikor si izberejo neobvezni izbirni predmet – slednjega dolžni redno obiskovati do konca šolskega leta. Med šolskim letom pridobivajo ocene, ob koncu leta pa so zaključne ocene predmetov vpisane v spričevalo in so enakovredne ocenam drugih predmetov. Vsi neobvezni izbirni predmeti se izvajajao v obsegu ene ure tedensko, z izjemo tujega jezika, ki se izvaja v obsegu dveh ur tedensko.

V šolskem letu 2023/2024 izvajamo na matični šoli naslednje neobvezne izbirne predmete: angleščina, nemščina, računalništvo, šport, tehnika, umetnost, na podružnični šoli Polica pa izvajamo neobvezna izbirna predmeta angleščina in tehnika.