Izbirni predmet se izvaja v treh neodvisnih sklopih po eno leto. Sklopi so:

LES 35 ur

Pouk obdelave lesa poteka večinoma v delavnici, kjer učenci izdelujejo različne izdelke.  Osnovno gradivo  je les, katerega lahko kombinirajo z drugimi materiali. Učenci samostojno načrtujejo uporabne izdelke in pripravijo tehnološko dokumentacijo za ustrezne obdelovalne postopke. Z delom spoznavajo lastnosti in nove postopke spajanja lesa. Prvi izdelek je skupen – to je pručka, ki pa ima obliko po lastni zamisli. Naslednji izdelki pa preizkušajo vašo domišljijo in ustvarjalnost.

 

UMETNE SNOVI  35 ur

Učenci z delom v delavnici spoznajo lastnosti različnih vrst umetnih snovi in značilne obdelovalne postopke. Z načrtovanjem in ustrezno tehnološko obdelavo, izdelajo uporabne izdelke iz polikarbonatnih plošč. Izdelajo kalupe in vanje lijejo epoksidno smol za poljubne obeske. Seznanijo se tudi prednostmi sodobne tehnologije in s pomočjo 3D tiskalnika natisnejo glavo rakete. Da izdelajo celotno raket, spoznajo tudi značilnosti kompozitnih materialov, katere srečujemo v vsakdanjem življenju. Ali jo bo uspel kdo izstreliti v prostrano vesolje?

 


KOVINE 35 ur

Pouk obdelave kovin poteka predvsem v delavnici, kjer učenci spoznavajo lastnosti kovin in obdelovalne postopke. Izdelali bodo prave peščene forme in vanje lili staljeno kovino, uporabili stroje, ki jih do sedaj še niso.  Zakaj bi šli v trgovino, ko pa si lahko sami naredijo mnoge uporabne predmete, ki jih potrebujejo v prostem času.