JUTRANJE VARSTVO 6.15- 8.15
POUK 8.20 – 12.45
MALICA 9.55 – 10.20
PODALJŠANO BIVANJE 11.55 – 16.20

Prihod v šolo 10 minut pred začetkom pouka.