Predmetnik osnovne šole, predmetnik v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom in predmetnik posebnega programa vzgoje in izobraževanja so objavljeni na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.