Učenci si lahko v 7., 8. in 9. razredu izberejo tri računalniške predmete. Vsak traja eno leto in obsega 35 šolskih ur. Predmeti se nadgrajujejo.

 

Urejanje besedil (UBE)

Spoznate in naučite se:

– zgradbe in delovanja računalnikov,

– kako so podatki shranjeni in v kakšni obliki,

– katere programe uporabljati,

– kako nekaj predstaviti, opisati in oblikovati,

– kako v dokumente vstavljati slike, grafikone, glasbo, filme,

– osnov programiranja računalnikov

Učenci za oceno opravljajo projektne naloge.

 

Multimedija (MME)

Kot pove ime samo večpredstavnost ali multimedija, gre pri tem predmetu za uporabo vseh možnih načinov predstavitev: besedila, slike, zvoka, filma.

V prvem delu se spoznamo s pripravo:

– podatkov v tabelah, (Excel),

– slikovnega materiala (rastrske in vektorske slike),

– animiranih slik,

– zvočnih datotek

– in z zajemom in obdelavo videa.

Naučite se predstaviti dogodek, napraviti reportažo, posneti in urediti film z različnimi efekti.

V prvem polletju izdelate reportaže dogodka, v drugem pa predstavitev in animacijo na izbrano temo.

Računalniška omrežja (ROM)

Računalniki sami zase sicer zmorejo precej, vendar skoraj nič v primerjavi s tistim, kar zmorejo skupaj v omrežju. Zato se bomo pri predmetu računalniška omrežja spoznali z gradniki omrežja, na kakšen način se računalniki med seboj sporazumevajo, ter z internetom. V prvem polletju učenci spoznajo osnove spletnih strani in izdelajo enostavno spletno stran. Predstavijo določeno vsebino na spletnem strežniku.

V drugem polletju se izdela zahtevna spletna stran, ki obdeluje podatke, ki jih obiskovalec spletne strani pošlje na strežnik (izdelava spletne ankete/testa). Pri tem se srečamo s programiranjem in ga tudi uporabimo.