Obravnava pomena rastlin za človeka z zelo različnih vidikov:

PREHRANA: uporabnost gojenih in užitnih divjih rastlin ter priprava jedi   ZDRAVILSTVO: pomen zdravilnih rastlin in njihova uporaba

BIVALNO OKOLJE: okrasne rastline nam lahko polepšajo vrt in dom

SIMBOLIKA IN OBREDJE: lipov list

Ker predmet vključuje tudi praktično delo, naj bi se izvajal v obliki blok ure eno polletje.

Ocenjuje se pridobljeno znanje in uspešnost pri praktičnem delu.