Šport za zdravje je namenjen razvijanju in spremljanju osnovnih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti. Z izbranimi nalogami bomo poskušali ohranjati pravilno telesno držo in oblikovati skladno postavo. Z dlje časa trajajočimi aerobnimi nalogami pa bomo razvijali tudi vzdržljivost. Usvajali in izpopolnjevali bomo športno znanje v tistih športih, ki ponujajo možnost za poznejše dejavnosti v prostem času (atletika, ples, odbojka, košarka, nogomet). Spoznavali bomo pomen redne športne vadbe in primerne prehrane za zdravje in dobro počutje. Poskušali bomo oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja (ukvarjanje s športom v šoli in v prostem času, telesna nega, prehrana, nadomeščanje izgubljene tekočine, negativni vplivi kajenja, drog, hormonskih preparatov …). Spodbujali bomo medsebojno sodelovanje, zdravo športno tekmovalnost in sprejemanje drugačnosti. Skozi aktivno udejstvovanje bomo poskušali doživljati sprostitveni vpliv športa.

Praktične vsebine, ki jih bomo vključili v predmet šport za zdravje:

  • splošna kondicijska priprava,
  • atletika,
  • ples,
  • košarka,
  • odbojka,
  • nogomet,
  • druge rekreativne športne dejavnosti.