Pouk je začelo obiskovati 85 učencev, od teh 23 prvošolcev.

Razred M Ž Skupaj PB ISP DSP
1. 11 12 23 21 / /
2. 6 6 12 12 / /
3. 12 9 21 21 4 /
4. 9 10 19 18 6 /
5. 8 2 10 9 / 1
Skupaj 46 39 85 71 10 1