Tehnika – neobvezni izbirni predmet

Pri neobveznem izbirnem predmetu tehnika učenci spoznajo šolsko delavnico, orodje in obdelovalne postopke. Način spoznavanja bo zanimiv, saj bomo z orodjem ustvarjali najrazličnejše izdelke, za katere ste menili, da jih ne znate narediti. Spoznali bomo različne materiale, kot npr. papir, les, kovino, usnje, umetne snovi. Izdelali bomo izdelke iz posameznih materialov in ugotovili, da je kombiniranje med njimi izjemno zabavno.

 

Pri neobveznem izbirnim predmetu TEHNIKA učenci:

  • spoznajo namen in pomen tehničnih predmetov,
  • ob izdelavi izdelkov pridobijo znanje o lastnostih gradiv in razvijajo ročne spretnosti,
  • oblikujejo ideje za svoje izdelke,
  • načrtujejo potek dela, izberejo gradiva, orodje in stroje, s katerimi varno izdelujejo predmete,
  • krepijo pozitivno samopodobo,
  • razvijajo sposobnost opazovanja in predstavljanja tehničnih pojavov in naprav,
  • upoštevajo pravila varnosti pri delu,
  • ob delu gojijo sodelovanje v skupini, odgovornost, ekonomičnost ter natančnost in red.