Umetniško izražanje je človekova potreba, vezana na področji ustvarjalnosti in inovativnosti. Predmet umetnost vključuje vsebine, preko katerih učenci z ustvarjanjem izražajo in spoznavajo sebe v odnosu do okolja ter pri tem osebnostno rastejo. To pa vpliva na razvoj njihove samozavesti, samopodobe, osebnostne in nacionalne identitete.

Predmet umetnost vključuje več različnih področij, to so: film, folklorna dejavnost, glasbena ustvarjalnost, gledališka dejavnost, likovna ustvarjalnost, literarna ustvarjalnost, ples ter šolske produkcije, dogodke in proslave.

Predmet je primeren za učence, ki se radi umetniško izražajo in uživajo v ustvarjalnem pouku.