IP verstva in etika ponuja možnost razširitve in dopolnitve znanja, ki ga o verstvih ter etiki dobijo pri drugih predmetih. Pri tem predmetu učenci spoznavajo kulture in verstva, kar je pomembno za posameznikov osebnostni razvoj, za razumevanje sodobnega sveta in za spoštovanje med ljudmi.

Cilj predmeta je tudi razvijanje sposobnost razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati, biti solidaren in pripravljen reševati konflikte, to pa so vrednote, potrebne za strpno sobivanje in uspešno življenje celotne družbe.

Predmet je trileten, učenec pa ga lahko obiskuje tudi le leto ali dve.