Zadnjič posodobljeno: 16. 3. 2020 ob 13.30

Natančnejša navodila boste prejemali po elektronski pošti.

 

MAT:
– Števila do 1000:

– Priprava na NPZ Matematika (UL NPZ in UL Rešitve NPZ).

– Reši matematične naloge, ki so povezane z denarjem v Mlinčku 3, str. 6, 7 in 10 (naloga 10) (Rešitve Mlinček str. 6, 7 in 10) NOVO!!! (16. 3. 2020 ob 13.30)

– Utrjevanje poštevanke in ure, predlagane spletne strani:

 

SLJ:

– Mlinček 3. del (DU 3): NOVO!!! (16. 3. 2020 ob 13.30)

  • na str. 5 preberi pesem Požrešni volk in odgovori na vprašanja spodaj v zvezek za SLJ;
  • na str. 9 preberi neumetnostno besedilo Šolski izlet in odgovori na spodnja vprašanja v zvezek za SLJ in reši nalogo 7. s pomočjo slovarja (v knjižni ali v spletni različici);
  • na str. 10 reši nalogi 8. (pri reševanju uporabi slovar) in 9. (zapiši v zvezek za SLJ);
  • na str. 12, 13 preberi besedilo, ustno odgovori na vprašanja spodaj in v zvezek napiši obnovo prebranega;

– vsak dan beri;

– reši naloge za pripravo na NPZ in preveri z rešitvami.

 

SPO:
– Ponavljaj vsebine Svetloba, zvok, gibanje, čas – vprašanja (Vprašanja in Rešitve), zvezek, Mlinček, 88 – 116.
– Reši (kdor še ni) preverjanje znanja (UL Preverjanje) in preveri rešitve (UL Rešitve).
– Preberi v Mlinčku 3, str. 6 in 8 o zapise o denarju. NOVO!!! (16. 3. 2020 ob 13.30)
Na Infodromu si oglej film o razvoju denarja: https://www.youtube.com/watch?v=KkGTO2fbtiw
Preberi, kje denar izdelujejo: https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/674

 

TJA (3. a, 3. b, 3. c):

Utrjevanje besedišča o delih telesa:

TJA – 3. Polica: Starši dobijo navodila po e-pošti.

 

GUM: NOVO!!! (19. 3. 2020 ob 13.30)
– Poslušaj zvočne posnetke in poimenuj glasbila, ki jih slišiš.
– Poslušaj skladbo in naredi analizo tako, kot smo jo naredili v zvezek za GUM

– Poslušaj nove zvočne posnetke in poimenuj glasbila, ki jih slišiš:

 

LUM: NOVO!!! (16. 3. 2020 ob 13.30)
– Oglej si projekcijo in izdelaj papirnato konstrukcijo tako, da prepogibaš papirnate trakove.

 

ŠPO: NOVO!!! (16. 3. 2020 ob 13.30)
– Vaje s kolebnico.
– Fartlek.
– Sprehod ali ples.

(Skupno 10.590 obiskov, današnjih obiskov 1)