Zadnjič posodobljeno: 10. 5. 2020 ob 17.00

Natančnejša navodila za delo učencev boste starši 4. b in 4. p dobili po elektronski pošti, starši učencev 4. a pa na spletni strani http://www.mojrazred.si.

 

SLOVENŠČINA

– Vadi tiho in glasno branje.

– Natančno preberi besedilo in reši naloge v SDZ: ČAS ZA V POSTELJO na str. 119, 120. Na vprašanja odgovarjaj s celimi povedmi. Vprašanj ni potrebno prepisati. Pazi na velike začetnice, končna ločila in ustrezno obliko pisave.

– Napiši pravljico in ji daj zanimiv naslov. Upoštevaj značilnosti pravljice. Ne pozabi na uvod, jedro in zaključek. V tvoji pravljici naj se pojavijo: čarobni predmet, zajec, mravlja, velikan, deklica/deček, njena/njegova mama in čarovnica. Pravljico lahko tudi ilustriraš.

Tvoj zvezek naj bo urejen!

 

MATEMATIKA

– Oglej si predstavitev Uvod v pisno deljenje. Prisluhni razlagi, prepiši račune v zvezek za matematiko, jih izračunaj ter preveri rezultate. Pazi na pravilno podpisovanje ostankov.

– V 3. delu SDZ reši naloge na str. 84 – 91.

– Sodeluj na spletnem srečanju in prisluhni razlagi pisnega deljenja.

 

DRUŽBA

– V učbeniku na strani 81 preberi zapis Raziskovanje preteklosti

– V zvezek za družbo zapiši naslov Raziskovanje preteklosti. Prepiši tri vprašanja v zelenem okvirčku (Ponovi) in nanje odgovori. Tvoj zvezek naj bo urejen.

– Pazljivo preberi navodila za pripravo na ocenjevanje družbe. Izberi si temo raziskovanja in jo sporoči učiteljici na spletnem srečanju ali po elektronski pošti.

– Razmisli, katere vire boš uporabil/a pri raziskovanju ter napiši vprašanja za intervju s starejšo osebo.

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

– Poglej si PPT Prebavna pot. Sodeluj na spletnem srečanju.

– Preberi snov v učbeniku na straneh 46–50. Prepiši besedilo Prebavna pot in ga dopolni z ustreznimi besedami. Pomagaj si z učbenikom in PPT predstavitvijo.

 

ANGLEŠČINA

TJA 4. a in 4. b

Let’s explore
– Prisluhni posnetku na povezavi Let’s explore.
– Tiho in glasno preberi besedilo Let’s explore v učbeniku na strani 62.
– V  delovnem zvezku reši naloge  na strani 50 in 52.

My ZOO
– Za motivacijo si oglej posnetek na povezavi: Robert Irwin’s virtual Australia Zoo tour!
– Natančno preberi navodila za pripravo na ocenjevanje My Zoo  ter na list papirja nariši načrt svojega živalskega vrta. Opremi ga s ključnimi besedami.
– Fotografijo načrta do dogovorjenega datuma pošlji  učiteljici za angleščino po elektronski pošti.

DODATNA NALOGA: Za pomoč pri pripravi na govorni nastop preberi besedilo v učbeniku na str. 67. Izbiraj med nalogami in jih reši v zvezek pod naslov: TROPICAL ANIMALS. Narediš lahko eno, dve ali vse tri naloge:
1. naloga: Nariši in pobarvaj živali iz besedila.
2. naloga: Nariši in izpolni razpredelnico iz učbenika.
3. naloga: Opiši Mandrill monkey. Pomagaj si s podatki iz razpredelnice.

TJA – 4. Polica: Navodila za delo prejmejo starši po elektronski pošti.

 

GLASBENA UMETNOST

RITMIZIRANJE (preverjanje)

– Večkrat ritmično preberi spodaj napisano izštevanko.

Sosed Jaka pita polhe,

mi imamo v hiši bolhe,

ena bolha se izgubi,

kogar ujame, ta lovi.

– Ko jo znaš na pamet, dodaj igranje na lastne inštrumente:  uporabi roke in noge in z njimi ploskaj, tleskaj, butaj ob tla, se tolči po kolenih, podrsaj z dlanmi …
– Za spremljanje lahko uporabiš tudi kuhalnice, pokrovke, lonce, žlice … in k sodelovanju povabiš še ostale člane družine. Če boš uporabil-a pokrovke in lonce, tega ne delaj ravno ob 7h zjutraj 🙂

 

LIKOVNA UMETNOST

KIPARSTVO-relief iz kartona

Danes boš izdelal relief iz kartona. Za delo potrebuješ:

  •  kos kvadratnega gladkega kartona (približno 25 cm x 25 xm) à podlaga
  •  kose valovitega ali navadnega kartona à vzorci
  •  lepilo
  •  škarje

Na valovit ali navaden karton nariši različne vzorce (npr. trikotnik, kvadrat, krog, preproste rastlinske oblike …). Vzorce izreži iz kartona. Enaki vzorci naj bodo približno enako veliki.
Izrezane vzorce z lepilom nalepi v izbranem ritmu (enakomeren ali neenakomeren ritem) na podlago, ki jo predhodno lahko pobarvaš. Tako nastane zanimiva kompozicija, narejena iz različnih reliefnih vzorcev. Bodi ustvarjalen in poln domišljije pri upodobitvi ritma.
Za bolj podrobna navodila si poglej PPT predstavitev Relief iz kartona.
Za izdelavo reliefa imaš 14 dni.

 

ŠPORT

– Naredi 3 ponovitve sklopa vaj za krepitev mišic: Vsestranska vadba za otroke

– Odbojka:  z ustrezno mehkejšo žogo ali balonom vadi zgornji odboj po korakih:

  1. vaja pravilnega oblikovanja in nastavljanja odbojkarske kosarice
  2. stoje v predklonu odbijanje žoge v tla
  3. postavitev pod zogo z odbojkarsko kosarico
  4. zgornji odboj z odbojem nad glavo
  5. sproščanje: Igre z baloni

– Po uvodnem ogrevanju in 10 minutnemu kondicijskemu teku se nauči žonglirati. Pomagaj si s posnetkom na tej povezavi.

 

NIP NEMŠČINA

V tem tednu poteka OCENJEVANJE ZNANJA. Navodila za delo so v spletni učilnici NIP Nemščina – 1. skupina, za geslo pišite na valentina.pokupec@os-brinje.si.

 

NIP RAČUNALNIŠTVO

Dokončaj projektno nalogo v Scratch-u (enostavna igrica) in jo pošlji učiteljici.

 

NIP ŠPORT

NŠP – Navodila

 

NIP TEHNIKA

NTE 4. a in 4. b

Učenci naj do 14. 5. 2020 izdelajo neko “Origami zgodbo”, se pravi vsaj dva origamija oziroma lahko več, katera povežejo in prikazuje nek moment, npr. dva dinozavra – Dinozaver išče hrano, ali mačka in miš – Lov … po vaši želji.
Seveda lahko uporabijo že izdelan origami, dodajo nove, poslikajo in mi pošljejo na e-naslov jakob.drmota@os-brinje.si do 14. 5. 2020.
“Zgodbe” bom ocenil.

NTE – Polica

Starši bodo navodila dobili preko e-pošte.

 

NIP UMETNOST

NUM – Navodila

 

PODALJŠANO BIVANJE

Predlogi za ustvarjalno preživljanje prostega časa

 

(Skupno 601 obiskov, današnjih obiskov 1)