5. 3. 2022

V Uradnem listu RS je objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasnih ukrepih in preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19. Spremenjen odlok prične veljati danes, 5. 3. 2022.

To pomeni, da od danes naprej uporaba zaščitne obrazne maske za učence ni več obvezna ves čas izvajanja pouka.

Sprememba odloka – maske


21. 2. 2022

Vlada RS je na seji 18. 2. 2022 sprejela odločitev o ukinitvi napotitev v karanteno ob visokorizičnih kontaktih.

V šoli še veljajo ukrepi zapisani v okrožnici z dne 20. 2. 2022.

Odlok_samotestiranje_PCT


14. 2. 2022

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) se od 11. 2. 2022 do 17. 2. 2022 zaradi odrejene karantene za 3. b izvaja izobraževanje na daljavo.


9. 2. 2022

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) se od 4. 2. 2022 do 10. 2. 2022 zaradi odrejene karantene za 8. n izvaja izobraževanje na daljavo.


1. 2. 2022

Za potrditev koronavirusne okužbe je dovolj pozitiven izvid hitrega antigenskega testa (test HAG). Testiranja s testom PCR se bo treba udeležiti le, če bo tako presodil zdravnik.

Protokol_samotestiranja_dopolnitev_feb_2022


27. 1. 2022

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) se od 25. 1. 2022 do 31. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za 6. n in 7. b izvaja izobraževanje na daljavo.


25. 1. 2022

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) se od 21. 1. 2022 do 27. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za 9. a izvaja izobraževanje na daljavo.


Sprememba odloka -karantene od 19. 1. 2022

DOPOLNJEN PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV

POTRDILA O TESTIRANJU

18. 1. 2022

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) se od 17. 1. 2022 do 23. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za 6. c izvaja izobraževanje na daljavo.

Od 14. 1. do 20. 1. 2022 se v oddelku 7. d in 9. b zaradi odrejene karantene izvaja izobraževanje na daljavo.

Od 17. 1. do 23. 1. 2022 se v oddelku 7. b zaradi odrejene karantene izvaja izobraževanje na daljavo.


17. 1. 2022

Vstopna točka ZD Ljubljana za odvzem PCR brisov od ponedeljka, 17. januarja 2022, na novi lokaciji na parkirišču P+R Stanežiče – Zdravstveni dom Ljubljana (zd-lj.si)

Odvzem brisa za šolarje:

 • za odvzem brisa se ni potrebno naročiti,
 • odvzem brisov za PCR poteka vsak dan med 7.30 in 9.30; ob ponedeljkih, sredah in petkih pa tudi med 12. in 14. uro.

16. 1. 2022

Spoštovani, 
NIJZ nas je obvestil, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje
od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravljamo v našem zavodu, do
napotitve v karanteno na domu podaljšal za nekaj dni. V soboto 15. 1. 2022 je zamik
znašal že dva dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Ob tem nas
NIJZ seznanja, da se prejeti seznami visokorizičnih kontaktov obravnavajo po vrsti
glede na čas prejema.
Starši oziroma zakoniti zastopniki otrok in učencev bodo za svoje otroke napotitev v
karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku karantene. Pridobitev
Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za
nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta,
iz katerega izhajajo pravice.


15. 1. 2022

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) se od 14. 1. 2022 do 20. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za 6. a, 4. a, 1. a, 1. c, 2. p, 5. c, 5. a, 7. a, PPVI 1-5 in NIS 2. in 3. r izvaja izobraževanje na daljavo. 4. c se karantena podaljša do 19. 1. 2022. Od 13. 1. do 19. 1. se izvaja izobraževanje na daljavo za 1. p in 1. b.


14. 1. 2022

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) se od 12. 1. 2022 do 18. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za 2. a izvaja izobraževanje na daljavo. 


13. 1. 2022

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) se od 12. 1. 2022 do 18. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za 4. c, 9. c izvaja izobraževanje na daljavo. 9. a se karantena podaljša od 10. 1. do 16. 1. 2022.


12. 1. 2022

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) se od 12. 1. 2022 do 18. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za 8. b izvaja izobraževanje na daljavo. 

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 7 delovnih dni).  Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.


11. 1. 2022

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) se od 7. 1. 2022 do 13. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za 7. c izvaja izobraževanje na daljavo. 

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 7 delovnih dni).  Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.


10. 1. 2022

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) se od 7. 1. 2022 do 13. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za 9. a, 6. n in 8. n izvaja izobraževanje na daljavo. Oddelku 3. a je karantena odrejena od 10. 1. do 16. 1. 2022.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 7 delovnih dni).  Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.


9. 1. 2022

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) se od 10. 1. 2022 do 14. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za 6. c izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 10 delovnih dni).  

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.


21. 12. 2021

Zveza slovenskih društev za boj proti raku se skupaj z 11 regijskimi društvi pridružuje Dnevom cepljenja proti covid-19, ki potekajo v tem tednu in so namenjeni podajanju strokovno preverjenih informacij o cepljenju proti covid-19 (tudi za otroke stare od 5 do 11 let) ter povečanju dostopnosti cepljenja s povečanjem cepilnih mest.

2021-12_Infografika cepljenje otrok covid-19

2021-12_Cepilni centri_Dnevi cepljenja


25. 11. 2021

OBVESTILO – PREVZEM PREHRANE V ČASU KARANTEN

Obveščamo vas, da je zaradi izdajanja prehrane iz šole prišlo tako do organizacijskih kot do finančnih  težav (zaradi izdajanja velike količine embalaže).

Zato smo včeraj na seji sveta staršev dorekli naslednji dogovor:

 1. Prvi dan karantene starši lahko pridejo iskat obrok za svojega otroka, saj obroka niso mogli pravočasno odjaviti. Enako velja v primeru, ko otrok nenadno zboli.
 2. Izdani obrok bo poenostavljen obrok – v enem kosu embalaže, ki je ne bomo zaračunali.
 3. Starši lahko naročijo kosilo v času karantene do 9. ure na elektronski naslov prehrana.brinje@guest.arnes.siali na 01/ 786-68-74 in ga pridejo iskat med 11.00 in 11.30 uro. Zapis velja tudi za DE Adamičeva (prevzem obroka pa je na matični šoli, na OŠ Brinje Grosuplje). Na POŠ Polica se prevzame obrok pri šoli na Polici. Tudi ti obroki bodo poenostavljeni in brez zaračunane embalaže. Naročilo dodatnega poenostavljenega obroka naj bo čim bolj strnjeno.

Pojasnilo: pri izdaji celotnega kosila je bilo potrebne zelo veliko embalaže. Ob pomanjkljivi kadrovski zasedbi je težko organizirati pravočasno pakiranje, prav tako pa izdaja velike količine embalaže predstavlja finančno breme za šolo.

Dogovor je bil sprejet dne 24. 11. 2021 na 2. izredni seji sveta staršev v šolskem letu 2021/22.


21. 11. 2021

Starše obveščamo, da pokličejo na sledečo številko v primeru pozitivnega testa na smotestiranju: 031/741-619. Prejeli bodo termin na Metelkovi za PCR test.

Šolarji iz občine Grosuplje, ki so pozitivni na samotestiranju, se (lahko) na PCR testirajo v Stožicah ob ponedeljkih, sredah in petkih od 12.00 do 14.00 ure. Naročanja za ta namen ni.

S sabo morajo imeti primerno zaščiteno ploščico testiranja, osebno izkaznico in kartico zdravstvenega zavarovanja.


17. 11. 2021

Okrožnica MIZŠ in navodila glede samotestiranja in nošenja mask

DODATNA POJASNILA MIZŠ 16. 11. 2021

SKLEP MIZŠ IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO


14. 11. 2021

Učenci se bodo prvič testirali v šoli 17. 11. 2021. Starši boste pred tem morali podati pisno soglasje oz. nesoglasje k izvajanju samotestiranja vašega otroka. Ali pa boste predložili dokazilo o prebolevnosti ali cepljenju. Soglasje bodo učenci prejeli v ponedeljek, 15. 11. 2021.

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI

Evidenčni list starši POŠ PP

Soglasje za samotestiranje


12. 11. 2021

Spoštovani starši,

na vas se obračamo s prošnjo po pomoči pri izvajanju pouka v šoli.

Vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 (Uradni list RS št. 177/2021 in 174/2021).

Od srede, 17. 11. 2021, bo potekalo obvezno samotestiranje vseh učencev s hitrimi testi trikrat tedensko v prostorih šole (učenci se bodo testirali sami ob prisotnosti učitelja). Starši prevzamete teste za samotestiranje učencev v lekarnah, učenci jih prinesejo s seboj v šolo. Če vaš otrok izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenja, nas prosim o tem obvestite, saj se mu v tem primeru ni potrebno samotestirati.

Testiranje bo potekalo tako, da se bodo učenci prvič (v sredo, 17. 11. 2021) samotestirali po protokolu šole, ki bo skupaj z izjavo staršev o samotestiranju objavljen naknadno.

Prosimo vas, da se v naslednjih dneh z otrokom pogovorite o tem, kako samotestiranje poteka, pri čemer vam je lahko v pomoč video na naslednji povezavi:  https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU. Priporočamo, da otrok samotestiranje ob vaši prisotnosti poskusi tudi sam izvesti.

V Sloveniji je že dovolj nestrpnosti, razdvojenosti, sovražnosti. Ni potrebno, da to prenesemo tudi v šolo. Kljub težkim razmeram si strokovni delavci želimo, da pouk poteka v šoli, v varnem in spodbudnem okolju. To nam bo uspelo le z vašo podporo.

Prosimo tudi, v kolikor je to mogoče, da imajo učenci s sabo kirurško masko.

Izjava-za-javnost 12_11_2021 Izjava ravnateljev za javnost 12. 11. 2021

 


11. 11. 2021

Preberite si izjavo Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev ob ukrepih navedenih v odloku Vlade RS z dne 5. 11. 2021 in prejeti Okrožnici MIZŠ, številka 603-1/2021/96, z dne 6. 11. 2021.

Izjava-zveze-ravnateljev-in-pomočnikov-ravnateljev-10.11.2021

Odziv ZASSS na zadnje sprejete ukrepe


8. 11. 2021

OBVESTILO MIZŠ

Vlada Republike Slovenije je 5. 11. 2021, sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Na podlagi Odloka je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport šolam posredovalo naslednjo OKROŽNICO.


29. 10. 2021

Spoštovani starši in skrbniki,

spodaj vam posredujemo Protokol samotestiranja učencev v osnovnih šolah. Protokol so pripravili na Ministrstvu za zdravje.

Starše še prosimo, da se v primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa obrnejo na osebnega zdravnika svojega otroka. Hitri test se potrdi s standardnim PCR testom, ki je osnova za odredbo karantene oddelka. V nasprotnem primeru starši ostalih učencev v oddelku ne morejo prejeti potrdila o karanteni na domu za svojega otroka, kar predstavlja tudi dokazilo o varstvu otroka za uveljavljanje pravice pri delodajalcu.

V primeru pozitivnega PCR testa obvestite prosim razrednika in ravnateljico šole.

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV V OSNOVNIH ŠOLAH

Dopolnitev Okrožnice št. 603-1202193 z dne 28.10.2021


Starše in druge obiskovalce prosimo, da ob vstopu v šolo izpolnjujejo pogoj PCT. Pogoj izkažete pooblaščeni osebi ob vstopu v šolo.

 


27. 9. 2021

DOKUMENTARNI FILM MITJE OKORNA

Epidemija covid-19 je globoko posegla v vsakdanje življenje posameznika in družbe, kar najbolj neposredno pri vašem vsakdanu v šolah zadnje leto in pol občutite prav vi.

Z željo osveščati o bolezni je svetovno priznani slovenski režiser Mitja Okorn posnel dokumentarni film, v katerem skozi pogovore s prebolevniki, njihovimi najbližjimi in zdravstvenim osebjem, prikazuje lastnosti te virusne bolezni.

Povezava do filma: https://www.youtube.com/watch?v=3GHValb5amE


26. 9. 2021

Starše vabimo, da učenci od 7. do 9. razreda izvajajo v domačem okolju samotestiranje v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj pred prihodom v šolo.

V skladu z navodilom Ministrstva za zdravje lekarne izdajo teste s kartico zdravstvenega zavarovanja. Učencu pripada 5 hitrih antigenskih testov na mesec. 

Rezultati testiranja veljajo tudi za vstop v glasbeno šolo.


24. 5. 2021

Obvestilo – SAMOTESTIRANJE

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nas je obvestilo, da s samotestiranjem lahko pričnemo 31. 5. 2021 pri učencih, katerih starši so izrazili željo, da bi s testiranjem pričeli.

Učenci bodo v tekočem tednu prejeli teste z navodili. Prijavljeni učenci 7., 8., in 9. razreda v ponedeljek zjutraj pred prihodom v šolo opravijo test na domu.

Pogoj za testiranje je, da je učenec zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil.

V primeru, da je izvid testa negativen, učenec odide v šolo. V primeru, da je test pozitiven, učenec ostane doma. Starši za tem pokličejo osebnega zdravnika in se posvetujejo o nadaljnjih ukrepih.

Testiranje se na domu izvaja 1-krat tedensko (vsak ponedeljek zjutraj, pred prihodom v šolo) do konca šolskega leta.

Prostovoljno se samotestirajo učenci, ki niso preboleli COVID-19 in tisti, ki so preboleli COVID-19 in je od okužbe minilo več kot 6 mesecev.

Posnetek

Plakat – samotestiranje

Protokol samotestiranja

Samotestiranje učencev in dijakov na domu


23. 4. 2021

Od 26. 4. 2021 dalje odpirajo vrata vse izobraževalne ustanove. Vlada RS ni podaljšala Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. 

V naslednjem tednu potekajo prvomajske počitnice. 

Obveščamo vas še, da v primeru okužb v zavodu ravnamo skladno s smernicami NIJZ v VIZ zavodih: https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje


15. 4. 2021

Obveščamo vas, da v tednu od 19. do 23. 4. 2021 (zaenkrat) ni posebnosti glede dela v šoli.


9. 4. 2021

Na podlagi okrožnice MIZŠ vas obveščamo, da se s ponedeljkom, 12. 4. 2021, za vse otroke ponovno odpirajo vrtci in osnovne šole. Pravila in omejitve pa ostajajo v celoti enaka, kot so veljala v tednu pred zaprtjem vrtcev in šol.


30. 3. 2021

Obveščamo vas, da je Vlada RS 28. 3. 2021 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih.

Odlok velja od 1. 4. do 11. 4. 2021.

V tem času bo pouk na daljavo potekal za učence od 1. do 9. razreda. Učenci v izobraževalnem programu NIS (1. do 9. razred) in PPVI s šolanjem nadaljujejo v šoli.

Glede na okrožnico MIZŠ bomo v omenjenem času nudili nujno varstvo za učence od 1. do 3. razreda, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah. Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od  staršev, ki je samohranilec) šoli predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

Nujno varstvo za učence 1., 2. in 3. razreda bo potekalo samo na matični šoli.

Prehrane v tem času ni potrebno odjaviti. Za učence, ki bodo koristili nujno varstvo menimo, da bodo naročeni na obroke kot običajno.

Izobraževanje na daljavo bo potekalo kot smo ga bili vajeni v prejšnjih mesecih. Učenci, ki potrebujejo opremo za nemoteno delo, jo bodo prejeli v sredo, 31. 3. 2021.

Šolska prehrana v času pouka na daljavo:

prevzem kosila je mogoč tudi za učence, ki bodo imeli pouk na daljavo. Učence na kosilo naročite najkasneje do 31. 3. 2021 do 8. ure na e-naslovu: prehrana.brinje@guest.arnes.si. Cena kosila je 2,35 eur, plus 0,18 embalaža, skupaj 2,53 eur. Učenec kosilo prevzame pri kuhinji (pozvoni pri vratih kuhinje).


25. 3. 2021

V naslednjem tednu ni večjih sprememb glede izvajanja VIZ dela v šoli. 

Od 29. 3. dalje je dovoljeno v mehurčku izvajati praktični del za kolesarski izpit. Učitelji bodo učence o vsem potrebnem pravočasno obvestili.

PRAVILA RAVNANJA PRED TRETJIM VALOM


18. 3. 2021

Spoštovani,

sprememb glede vzgojno-izobraževalnega dela v šoli  in glede nošenja mask zaenkrat ni.

Obvestilo o spoštovanju zaščitnih ukrepov marec 2021


12. 3. 2021

Obveščamo vas, da s poukom nadaljujemo v šoli. Učenci od 6. do 9. razreda še naprej nosijo maske. Za mlajše učence je nošenje maske priporočljivo.

Novo je to, da učencem pri pouku športa ni potrebno nositi maske.

PRAVILA RAVNANJA V OŠ V ČASU SPROŠČANJA OMEJITVENIH UKREPOV EPIDEMIJE COVID-VSI


4. 3. 2021

Vlada RS je sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki velja od 5. do 12. 3. 2021.

Starše obveščamo, da je od 5. 3. 2021 dalje za učence od 6. do 9. razreda obvezna uporaba zaščitne maske tudi v razredu.

Za učence od 1. do 5. razreda se nošenje maske priporoča.

Vsi delavci vseskozi uporabljamo zaščitne maske.


25. 2. 2021

Vsebina odloka od prejšnjega tedna ostaja nespremenjena, zato ni sprememb pri izvajanju VIZ dela v osnovnih šolah, v NIS in PPVI.

Priporočamo, da učenci od 6. do 9. razreda za svojo varnost in zaščito vseskozi nosijo zaščitno masko.


11. 2. 2021

Vlada RS je danes, 11. 2. 2021, sprejela odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Odlok bo veljal od 13. 2. do 19. 2. 2021.

Z odlokom se za vse učence (1.-9. razred in OŠPP) izvaja pouk v šoli od 15. 2. 2021 dalje.

Ob prihodu nazaj v šolo bodo veljala posebna PRAVILA RAVNANJA V OŠ V ČASU SPROŠČANJA OMEJITVENIH UKREPOV EPIDEMIJE COVID-VSI  za preprečevanje širjenja okužbe SARS-CoV-2.


4. 2. 2021

Obveščamo vas, da od 9. 2. 2021 dalje ni sprememb od prejšnjega tedna glede izobraževanja v šoli. Odlok velja do 12. 2. 2021.

Učenci od 1. do 3. razreda nadaljujejo s poukom v šoli, ravno tako učenci OŠPP.

Za učence od 4. do 9. razreda poteka pouk še naprej na daljavo.


30. 1. 2021

DOPOLNILO OBVESTILA Z DNE 28. 1. 21

Vlada Republike Slovenije je včeraj, 29. 1. 2021, na svoji izredni dopisni seji, ki se je zaključila ob 18.30, sprejela spremembo odloka (Uradni list RS, št. 12/21).

Sprememba dovoljuje izvedbo pouka za učence prve triade tudi v ponedeljek, 1. 2. 2021. Tudi ta dan bo pouk v prostorih šole.

Testiranje naših zaposlenih bo v ta namen potekalo v nedeljo in v ponedeljek zjutraj.

Za učence OŠPP poteka pouk od 1. 2. 2021 še naprej v prostorih šole.

Za učence od 4. do 9. razreda poteka pouk še naprej na daljavo.


28. 1. 2021

Spoštovani starši in skrbniki,

skladno z okrožnico MIZŠ z dne 28. 1. 2021 vas obveščamo, da v ponedeljek, 1. 2. 2021, pouk za vse učence od 1. do 3. razreda poteka na daljavo.

Od torka, 2. 2. 2021, pouk za učence od 1. do 3. razreda poteka v prostorih šole, za vse ostale učence 4.-9. razreda pa na daljavo.

Za učence OŠPP poteka od 1. 2. 2021 še naprej pouk v prostorih šole.

NUJNO VARSTVO ORGANIZIRAJO LE TISTE ŠOLE, KI SO V ČRNI REGIJI IN NE IZVAJAJO POUKA V ŠOLI.


21. 1. 2021

Spoštovani,

z velikim veseljem vas obveščamo, da se bodo učenci 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja (1.-3. razred) pridružili učencem OŠPP na izobraževanju v šoli, in sicer od 26. 1. 2021.

Starše smo o podrobnostih s posebnim zapisom že obvestili.

Prilagamo še potreben protokol ob vračanju v šolo.

Poostrena higienska priporočila OŠ_NIJZ


14. 1. 2021

Zaradi trenutne epodemiološke slike se nadaljuje izobraževanje na daljavo v tednu od 18. 1. 2021 do 22. 1. 2021. Izjema je osnovna šola s prilagojenim programom. 


7. 1. 2021

Vlada RS je danes sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Odlok prične veljati jutri in je podaljšan do vključno 15. 1. 2021. Izjema je osnovna šola s prilagojenim programom, ki nadaljuje z izobraževanjem v šoli.


2. 1. 2021

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport številka 6030- 1/2020/113 z dne 31. 12. 2020 vas obveščamo, da je Vlada Republike Slovenije v sredo 30. 12. 2020, sprejela odločitev za podaljšanje ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Novi odlok odpira zgolj šole OŠPP (PPVI in NIS). Torej se vrnemo v šolske klopi 5. 1. 2021 po našem ustaljenem protokolu: Pravila ravnanja vrača se OŠPP

Ostali učenci z izobraževanjem nadaljujejo na daljavo.

ŠOLSKA PREHRANA

Prevzem kosila je mogoč tudi za učence, ki nadaljujejo s poukom na daljavo. Učence na kosilo naročite najkasneje do 4. 1. 2021 na e-naslovu: prehrana.brinje@guest.arnes.si Cena kosila je 2,35 eur, plus 0,18 embalaža, skupaj 2,53 eur. Učenec kosilo prevzame pri kuhinji (pozvoni pri vratih kuhinje). Ob prihodu po kosilo je nošenje maske in upoštevanje razdalje 2 metra obvezno.


18. 12. 2020

Spoštovani.

Vlada RS je sprejela odločitev, da podaljša ukrepe za preprečevanje širjenja virusne bolezni. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v VIZ zavodih prične veljati 19. 12. 2020 in traja do 25. 12. 2020.

Vzgojno-izobraževalno delo se še naprej odvija na daljavo.


11. 12. 2020

Od 14. decembra dalje še naprej izvajamo vzgojno-izobraževalno delo na daljavo.


3. 12. 2020

Obveščamo vas, da še naprej nadaljujemo z izobraževanjem na daljavo.

Vlada RS je na današnji seji sprejela načrt sproščanja ukrepov, ki bo potekal po naslednjih fazah:

 1. v oranžni fazi umirjanja (pod 1000 okužb/1000 hospitaliziranih bolnikov s COVID-19) se predvideva odprtje vrtcev in šol za 1. triletje ter osnovnih šol prilagojenim programom in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Sprostile se bodo lahko tudi športne aktivnosti na prostem.
 2. v rumeni fazi umirjanja (pod 600 okužb/500 hospitaliziranih bolnikov s COVID-19) se osnovne šole odprejo v celoti. V šole se vrnejo tudi zaključni letniki srednjih šol.
 3. v zeleni fazi umirjanja (pod 300 okužb) se odpravijo vse omejitve na področju vzgoje in izobraževanja ter športnih dejavnosti.

Doseganje kriterijev za sproščanje ukrepov po fazah se bo spremljalo na dnevni ravni. Ko bodo kriteriji doseženi, bodo predvideni ukrepi posamezne faze stopili v veljavo drugi naslednji dan po ugotovitvi.


26. 11. 2020

Spoštovani starši in skrbniki.

Vlada RS je za sedem dni podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije.

S tem ukrepom je prestavljen tudi povratek v šolo še za en teden.

Predvidoma se vrnemo v šolo 7. 12. 2020, če bomo izboljšali epidemiološko situacijo. Vračanje v šolo naj bi veljalo za učence od 1. do 3. razreda ter učence v programu NIS in PPVI.

Učenci od 4. do 9. razreda se bodo še naprej izobraževali na daljavo.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je izdala sklep o enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. 9. 2020 do 24. 6. 2021 oz. za učence 9. razreda do 15. 6. 2021.

Na tem mestu pozivam vse sokrajane, da se držijo vseh varnostnih ukrepov za zajezitev in preprečevanje širjenja virusa, saj si učenci močno želijo delati v šoli, kjer zagotavljamo varno in spodbudno učno okolje.

Natalija Kotar, ravnateljica


13. 11. 2020

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport nas je obvestilo, da je Vlada RS sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja.

Zaradi še vedno kritične epidemiološke situacije se bo izobraževanje na daljavo izvajalo tudi od 16. 11. 2020 dalje.


5. 11. 2020

Danes je Vlada RS zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi sprejela sklep, s katerim je za 7 dni podaljšala uporabo omejitev, določenih v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolski zavodih.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa covid-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo za vse učence izvajalo na daljavo.

Učence od 6. do 9. razreda prosimo, da še naprej sledijo obvestilom učiteljem za delo na daljavo v učnem okolju MS Teams. Za učence od 1. do 5. razreda pa bodo razredniki v naslednjih dneh poslali potrebna obvestila. Delo bo ravno tako potekalo v okolju MS Teams. 

Pouk, preverjanja in ocenjevanja ter dnevi dejavnosti bodo potekali kot smo načrtovali, zato prosimo starše, da se s svojimi otroki redno pogovarjajo o dogajanju v šoli.

Želimo nam uspešno delo na daljavo!


4. 11. 2020

PREPOVED UPORABE ZUNANJIH ŠPORTNIH POVRŠIN IN OTROŠKIH IGRAL V OBČINI GROSUPLJE

Občina Grosuplje s ciljem preprečevanja širjenja koronavirusa z dnem 3. 11. 2020 do preklica prepoveduje uporabo vseh zunanjih športnih površin in otroških igral v občini Grosuplje.

Občanke in občane prosimo, da prepoved upoštevajo, saj je s prijemanjem igral in naprav ter druženjem možnost prenosa okužbe velika prav na tovrstnih zbirališčih.


30. 10. 2020

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je skladno s pristojnostmi izdala sklep, da se zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2, jesenske počitnice podaljša do 8. 11. 2020.

V kolikor se epidemiološka slika v državi ne bo izboljšala, obstaja možnost, da bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo potekalo na daljavo.


27. 10. 2020

USMERITVE IN PRIPOROČILA NIJZ VIZ ZAVODOM

11103_priporocila_solam_o_ravnanju_v_povezavi_z_boleznijo_covid-19

Izolacija je ukrep, ki ga izbrani osebni zdravnik odredi bolniku s covid-19. Bolnik ne sme zapuščati doma. Omejiti mora stike z drugimi in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje bolezni.

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-bolnika-s-covid-19-ki-ne-potrebuje-bolnisnicne-obravnave

Karantena je ukrep, s katerim se preventivno, z namenom preprečiti širjenje nalezljive bolezni, omeji gibanje sicer zdravim osebam, ki so bile v stiku s pozitivno osebo. 

https://www.nijz.si/sl/navodilo-za-karanteno-na-domu


21. 10. 2020

Število okužb v Grosuplju narašča. Zahvaljujem se staršem in učiteljem, da nas tako ažurno obveščate glede stanja pri vas doma in da mislite na zdravje nas vseh!

Prosim vas, da ravnamo vsi karseda odgovorno in preprečimo širjenje virusa med nami. Če je le možno, začasno omejimo tudi popoldanska druženja otrok.

Pomembno je, da dosledno upoštevamo preventivne ukrepe (nosimo masko, skrbimo za higieno rok in kašlja, upoštevamo varno medosebno razdaljo), v primeru slabega počutja oziroma bolezni pa ostanemo doma in se po telefonu posvetujemo z osebnim zdravnikom.

Zares si želimo, da bo vzgojno-izobraževalno delo potekalo čim pogosteje v šoli, kjer je tudi najprimernejše mesto izobraževanja.

Ukrepi za zajezitev virusa in ukrepi v vzgojno-izobraževalnih ustanovah so zapisani na spletni strani: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/

Verjamem, da skupaj zmoremo!

Natalija Kotar, ravnateljica


15. 10. 2020

Včeraj zvečer je Vlada RS sprejela nove ukrepe.

V tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 bo v osnovnih šolah in osnovnih šolah s prilagojenim programom pouk potekal prilagojeno in sicer:

 • učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli;
 • učenci od vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo;
 • osnovne šole s prilagojenim programom se izobražujemo v šoli (1.-9. NIS in PPVI).

Potrebna obvestila bomo danes poslali na e-pošto staršev. Nadaljnja obvestila pa bodo objavljena v tem korona zavihku.

Vsak posameznik lahko v danem času veliko prispeva, bodimo agilni in fluidni. Pozitivna naravnanost in usmerjenost v skupno dobro, sprotno reševanje in prilagajanje naj bodo naše trenutne lastnosti.

Vabim vas, da vsi skupaj ravnamo čim bolj odgovorno in izboljšamo epidemiološko situacijo.

Natalija Kotar, ravnateljica

 


Priporočila za starše pri izvajanju pouka na daljavo – varnostni vidik

Na Safe.si so v sodelovanju z Arnes-om, Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) in Logout pripravili nekaj priporočil za varen pouk na daljavo za starše. Želijo, da se lahko tudi starši lažje pripravijo na varen pouk na daljavo in poskrbijo za varnost svojih otrok in družine na spletu.

https://safe.si/starsi/priporocila-za-starse-pri-izvajanju-pouka-na-daljavo-varnostni-vidik

(Skupno 7.111 obiskov, današnjih obiskov 1)