Zadnjič posodobljeno: 16. 3. 2020 ob 22.30

MAT: Učenci naj utrjujejo urejanje, primerjanje, zapisovanje števil do 10 ter seštevanje do 10.

Priložen je učni list, ki ga lahko učenci prepišejo in rešijo v zvezek. Prav tako lahko rešijo učne liste, ki so jih v mapi predhodno prinesli iz šole.

 

SLJ: Učenci naj utrjujejo znanje in zapisujejo črke, besede, povedi iz črk, ki smo se jih učili. Vsak dan naj berejo vsaj dvakrat po 5 minut in branje beležijo na bralnem listu / v dnevniku branja. Priloženih je tudi nekaj slikopisov (Čigava je duda, Mama, Pomladna zabava). Prepisujejo naj besedila (priložene prepise) v zvezek.

Reševanje nalog v Mlinčku, 2. del: nerešene naloge do strani 83 (razen strani 78 – 82).

Učenci naj izkoristijo čas za učenje pesmic in obnavljanje vsebine pravljic za bralno značko.

 

SPO: Učenci naj utrjujejo znanje in si pomagajo s podatki v zvezku (dnevi v tednu, meseci v letu, družinski člani …). Prav tako naj opazujejo naravo, ki se spreminja.

 

Določene vsebine po želji lahko utrjujete tudi na portalih različnih založb, ki nudijo brezplačen dostop do interaktivnih nalog za učence, na spodnjih spletnih povezavah:

www.ucimse.com

www.Lilibi.si (1.–3. razred)

https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/matematika_meni_1_5.html

https://interaktivne-vaje.si/index.html

 

TJA – 1. a, 1. b: NOVO!!! (16. 3. 2020 ob 22.30)

UTRJEVANJE PESMIC:

SPLETNE VAJE ZA UTRJEVANJE BESEDIŠČA: https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/anglescina_meni_1_3.html (poglavja: barve, števila do 10, oblike, šolske potrebščine, dnevi, igrače, družina, vozila)

Ponavljaj barve, izraze za počutje, števila do deset, šolske potrebščine, izraze za  prevozna sredstva, izraze za igrače, družinske člane, dneve v tednu. Pomagaj si z zvezkom.

(Skupno 5.499 obiskov, današnjih obiskov 3)