PREVERJANJE ZNANJA OB KONCU VIZ OBDOBIJ

Ob koncu 2. VIZ obdobja (6. razred) se preverja znanje učencev pri matematiki, slovenščini in angleščini, ob koncu 3. VIZ obdobja (9. razred) pa pri matematiki, slovenščini in tretjem predmetu (ki ga določi ministrstvo 1. septembra) z nacionalnimi preizkusi znanja, s katerimi se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. NPZ je v obeh razredih obvezno. V šolskem letu 2023/2024 je tretji predmet fizika.

NPZ se opravlja pisno. Traja najmanj 45 in največ 90 minut. Izvede se v enem roku, praviloma v mesecu maju. Datumi izvedbe so navedeni v rubriki Šolski koledar.

Dosežki učencev so izraženi v točkah in odstotkih. Vpišejo se v obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda. (Vir: Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 30/2013).)


Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je Republiško izpitni center objavil publikacijo o Nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) v šol. l. 2023/24.
Več informacij boste prejeli na spletni strani: https://www.ric.si