Navodila za pripravo govornih nastopov bodo podana pri pouku slovenščine.

 

NEKAJ NAPOTKOV ZA USPEŠEN GOVORNI NASTOP

 

 • Vem, o čem govorim, skrbno se pripravim in pazljivo sestavim miselni vzorec oz. oporne točke.
 • Podatki, ki jih navajam, so natančni in smiselni.
 • S slikovnim materialom ne pretiravam in ga premišljeno vpletam v nastop.
 • Govorim zanimivo za poslušalce.
 • Govorim jedrnato in se ne spuščam v podrobnosti, če to ni nujno potrebno.
 • Moje pripovedovanje je živo in razgibano.
 • Uporabljam besede slovenskega knjižnega jezika.
 • Govorim slovnično pravilno.
 • S poslušalci ohranjam očesni stik, saj govorim njim, ne samemu sebi.
 • Govor je primerno razčlenjen s premori, ki imajo takšno vlogo, kot jo imajo v zapisanem besedilu odstavki.
 • Ključne besede so ustrezno poudarjene (povemo jih nekoliko glasneje).
 • Govorim s primerno hitrostjo. Ne hitim in besede izgovarjam razločno (dovolj odpiram usta).
 • Ne uporabljam mašil (eee …, aaa …, mmm …, v bistvu, sicer, ne …).
 • Moja drža je zravnana; gibanje pred poslušalci umirjeno.
 • Kretnje rok so ustrezno umirjene, v skladu z vsebino.
 • Ne pretiravam z obrazno mimiko (se ne pačim).