1. Vloga za uveljavljanje pravice do subvencioniranja bivanja v naravi

2. Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije iz šolskega sklada

3. Vloga za uveljavljanje glasbene šole

4. Prijava učenca na šolsko prehrano

    Aneks k pogodbi o plačilih šolske prehrane

5. Predlog za dodelitev statusa

6. Primer ustreznega opravičila: Opravičilo.doc / Opravičilo.pdf

7. Vloga za izdajo nadomestne javne listine