Šolski sklad OŠ Brinje Grosuplje ima novo sestavo upravnega odbora šolskega sklada OŠ Brinje Grosuplje od 1. 3. 2021. Predsednica je Monika Rjavec. Člani pa so Andreja Burja Suban, Brigita Škulj, Veronika Vidic, Ajda Gorenc, Brigitka Novakovič in Marja Olenik.

Pravilnik šolskega sklada OŠ Brinje Grosuplje, sprejet 24. 10. 2022.