Šolski koledar

Pouk se prične v tem šolskem letu v četrtek, 1. septembra 2022, in se konča za učence 9. razreda v četrtek, 15. junija 2023, za učence od 1. do 8. razreda pa v petek, 23. junija 2023.

1. OCENJEVALNI OBDOBJI

1. OCENJEVALNO OBDOBJE:od 1. 9. 2022 do 27. 1. 2023
2. OCENJEVALNO OBDOBJE:od 30. 1. 2023 do 15. 6. 2023 (9. razred)
od 30. 1. 2023 do 23. 6. 2023 (1.-8. razred)

Ob zaključku pouka učencem razdelimo spričevala. Učenci, ki jih takrat ni v šoli, lahko dvignejo spričevala v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 19. avgusta tekočega leta.

2. NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA

4. 5. 2023 – četrtek: nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine za 6. in 9. razred
8. 5. 2023 – ponedeljek: nacionalno preverjanje znanja iz matematike za 6. in 9. razred
10. 5. 2023 – sreda: nacionalno preverjanje znanja iz angleščine (6. r.); nacionalno preverjanje znanja iz tretjega predmeta (9. r.)

1. 9. 2022 – četrtek: Objava sklepa o izboru predmetov in določitev tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja.

3. IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

16. 6.-29. 6. 2023 1. rok za učence 9. razreda
26. 6.-7. 7. 2023 1. rok za učence od 1. do 8. razreda
18. 8.-31. 8. 2023 2. rok za učence od 1. do 9. razreda

4. ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

3. 5.-15. 6. 2023 1. rok za učence 9. razreda
3. 5.-23. 6. 2023 1. rok za učence od 1. do 8. razreda
18. 8.-31. 8. 2023 2. rok za učence od 1. do 9. razreda

5. POČITNICE

JESENSKE:31. 10.-4. 11. 2022
NOVOLETNE:26. 12. 2022-2. 1. 2023
ZIMSKE:6. 2.-10. 2. 2023
PRVOMAJSKE:27. 4.-2. 5. 2023
POLETNE:26. 6.-31. 8. 2023

6. DELOVNE SOBOTE

V šolskem leu 2022/2023 ne bo delovnih sobot.

7. OSTALI PROSTI DNEVI IN PRAZNIKI

31. 10. 2022ponedeljekdan reformacije 
1. 11. 2022torekdan spomina na mrtve – prosto 
25. 12. 2022nedeljabožič 
26. 12. 2022ponedeljekdan samostojnosti in enotnosti 
1. in 2. 1. 2023nedelja, ponedeljeknovo leto 
8. 2. 2023sredaPrešernov dan, slovenski kulturni praznik – prosto 
17. in 18. 2. 2023petek, sobotainformativna dneva za vpis v srednje šole – pouka prost dan za učence 9. r. 
10. 4. 2023ponedeljekvelikonočni ponedeljek – prosto 
27. 4. 2023četrtekdan upora proti okupatorju – prosto 
1. in 2. 5. 2023ponedeljek, torekpraznik dela – prosto 
25. 6. 2023nedeljadan državnosti 
 
 
 
Dostopnost