Zaradi naraščanja števila učencev, katerih prvi jezik ni slovenščina, na naši šoli poteka projekt Delo z učenci tujci. Osnovni cilj projekta je uspešnejše in hitrejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v šolsko okolje. Na spletni strani Slovenščina kot tuji jezik  projektna skupina objavlja gradiva, ki učencem, njihovim staršem in učiteljem, ki jih poučujejo,  pomagajo pri premagovanju jezikovnih pregrad.

UČENCI PRISELJENCI

SMERNICE za izobrazevanje otrok tujcev v vrtcih in šolah

UČBENIK_Na poti k učenju slovenščine

UČBENIK_Čas za slovenščino

INTERAKTIVNA GRADIVA za učenje slovenščine

POVEZAVA do e-gradiv Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

POVEZAVA do interaktivnega slikovnega slovarja za učenje slovenščine