Kje še lahko poiščete informacije, pomoč, nasvet?

· Center za duševno zdravje, ZD  Ljubljana; http://www.zd-lj.si/zdlj/images/stories/zlozenka1.pdf
· Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Gotska 18, Ljubljana, telefon: 583 75 00; http://www.scoms-lj.si/
· Društvo BRAVO za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, Gotska 18, Ljubljana, telefon 583 75 00; http://www.drustvo-bravo.si/
· Center za socialno delo Grosuplje, Taborska cesta 13, Grosuplje, telefon: 781 80 50; gpcsd.grosu@gov.si https://www.csd-slovenije.si/csd-ljubljana/enota-grosuplje/

· TOM – telefon za otroke in mladostnike, telefon: 116111; http://www.e-tom.si/
· To sem jaz: http://www.tosemjaz.net/
· Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, telefon: 080 11 55; http://www.drustvo-sos.si/
· Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Masarykova 23, Ljubljana; telefon: 080 2880; http://www.spolna-zloraba.si/

· Društvo za nenasilno komunikacijo, Vojkova cesta 1, Ljubljana; telefon: 01 4344 822; 031 770 120; https://www.drustvo-dnk.si/

· Protokoli ob zaznavi nasilja

Protokol-ob-zaznavi-in-za-obravnavo-medvrstnikega-nasilja-v-VIZ-1.pdf (zrss.si)

Protokol_medvrstnisko_nasilje.pdf (gov.si)

protokol_spolno_nasilje.pdf (gov.si)