trubar0001Kaj sploh je slovenščina?

JE DRŽAVNI JEZIK V REPUBLIKI SLOVENIJI.

JE URADNI JEZIK V REPUBLIKI SLOVENIJI.

JE MATERNI JEZIK VEČINE UČENCEV NAŠE ŠOLE.

JE UČNI JEZIK V OSNOVNIH ŠOLAH REPUBLIKE SLOVENIJE.

JE UČNI PREDMET.

JE SREDSTVO ZA SPORAZUMEVANJE.

JE EDEN REDKIH INDOEVROPSKIH JEZIKOV, KI JE ŠE OHRANIL DVOJINO.

JE JUŽNOSLOVANSKI JEZIK Z OKOLI 2,2 MILIJONA GOVORCEV PO SVETU.

JE RAZNOVRSTNI JEZIK Z OKOLI 48 NAREČJI.

SLOVENŠČINA JE MOJ, TVOJ, NAŠ JEZIK!

Pouk slovenščine v šolskemu letu 2015/2016 na predmetni stopnji na OŠ Brinje Grosuplje izvaja 5 učiteljic.