Podružnična osnovna šola s prilagojenim programom Grosuplje
Ljubljanska cesta 40a, 1290 Grosuplje
Telefon: 01 786 68 70; 040 474 871
E-pošta: 
os.brinje-grosuplje@guest.arnes.si

Šolsko leto 1969/70 je zaznamovano z odprtjem prvega oddelka šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom (OŠPP). Z leti je število oddelkov naraščalo, pouk pa poteka v samostojnih ali kombiniranih oddelkih še danes.

Zaradi stiske staršev, ki so imeli doma otroke z zmerno in težjo motnjo v razvoju in jih niso želeli dati v zavod, pa je bil na šoli leta 1983 oblikovan tudi oddelek delovnega usposabljanja (danes oddelek posebnega programa vzgoje in izobraževanja).

Tako sedaj Osnovna šola Brinje s prilagojenim programom Grosuplje izvaja Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom in Posebni program vzgoje in izobraževanja.

Šolski okoliš Podružnične osnovne šole s prilagojenim programom Grosuplje zajema

vasi in zaselke v občinah Grosuplje in Dobrepolje.

Šolski okoliš posebnega programa vzgoje in izobraževanja, v katerega se usmerjajo

otroci z zmerno in težjo motnjo v razvoju, pa zajema področje vseh treh občin:

Grosuplje, Dobrepolje in Ivančna Gorica.

 

Pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami kot temeljno vrednoto postavljamo posameznega otroka in mladostnika ter njegov razvoj.