V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Interesne dejavnosti so namenjene sprostitvi in poglabljanju tistega področja, ki učence veseli. Učencem zapolnijo prosti čas glede na njihove sposobnosti in interese. Pomembno je, da izmed ponujenih dejavnosti učenci sami izberejo področje udejstvovanja, da izberejo vsaj eno dejavnost in da ne izberejo prevelikega števila dejavnosti.

Nekatere ID bodo potekale po urniku celo šolsko leto, druge pa strnjeno v posameznem obdobju. V primeru, da za določeno dejavnost ne bo dovolj prijav, je ne bomo organizirali. Z večino ID bomo pričeli 1. oktobra. Podrobnejše informacije o vsebinah ID, njihovih mentorjih in časovni razporeditvi vadbenih ur bodo dobili učenci pri razrednikih in na oglasnih deskah šole.

NABOR INTERESNIH DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024