Naše poslanstvo je zavzemati se za dobre medčloveške odnose, zdrav način življenja in samodisciplino.

Naša skupna želja je, da bi bili naši učence obogateni s širokim znanjem in primernimi človeškimi vrednotami, da bi se ob učenju dobro počutili, prosti čas pa izkoristili aktivno in smotrno.