Zadnjič posodobljeno: 3. 5. 2020 ob 17.00

Bolj podrobna navodila in priponke boste starši dobili po e-pošti.

Ure veljajo za vse 2. razrede, razen tam, kjer je napisana sprememba (označena je z **).

 

SLOVENŠČINA

1. ura: Odgovori na vprašanja.

2. ura: Pika Nogavička, Berilo, stran 80 – 85

3. ura: Ocenjevanje: sopomenke, protipomenke, manjšalnice (ustno)

4. ura: Predlog s/z, iz, na, ob, pod, nad …

5. ura: Uredi zapiske, zvezke za nazaj, beri

**2. p

1. ura: Velike pisane črke

4. ura: Velike pisane črke

 

MATEMATIKA

1. ura: Seštevanje do 100 (DE + E), SDZ, str. 61, 62

2. ura: Seštevanje do 100 (DE + E), SDZ, str. 63

3. ura: Seštevanje do 100 (DE + E), SDZ, str. 64

4. ura: Utrjevanje – števila do 100

**2. a

1. ura: Seštevanje do 100 (DE + E) – konkretno delo

2. ura: Seštevanje do 100 (DE + E), Števila do 100- preverjanje znanja (kviz)

3. ura: Seštevanje do 100 (DE + E) – delo v zvezku

4. ura: Utrjevanje znanja

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

1. ura: Vpliv na naravo

2. ura: Vpliv na naravo

3. ura: Vpliv na naravo

 

GLASBA

1. ura: Pesem Pika Nogavička

2. ura: Ples Pika Nogavička

 

LIKOVNA UMETNOST

1., 2. ura: Črtna risba – Pika Nogavička

 

ŠPORT

– Razgibalne vsakodnevne vaje

– Ples Pika Nogavička

– Vožnja s kolesom, sprehodi v naravi

 

ANGLEŠČINA

TJA – 2. a (Majda Križman Žužek): Navodila za delo so dostopna na https://anglescina2ap.blogspot.com/.

TJA – 2. b (N. Kristić):

1. ura: Utrjevanje znanja (akcijski glagoli)
– ponovi pesem I can dance, dance, dance in the playground in jo zapoj ob posnetku
– v zvezek napiši naslov EXERCISE in reši učni list Akcijski glagoli
· svoje odgovore preveri z rešitvami
· če nimaš možnosti tiskanja, besede in povedi prepiši v zvezek in če želiš, nariši ustrezno risbo
– znanje utrjuje z igrami

2. ura: Pesem Yes, I can
– ponovi besede za divje živali in povej, kaj znaš (I can) in česa ne (I can’t)
– poslušaj pesem (v pomoč pošiljam tudi besedilo pesmi, ki ga ni treba tiskati)
– v zvezek napiši naslov SONG: YES, I CAN!
· prepiši besede: clap – ploskati, fly – leteti, stomp – topotati, swim – plavati, climb – plezati, run – teci
– reši učni list 1 (Yes, no)
· poglej slike in obkroži YES, če žival v pesmi zna delati, kar je na sliki, ali NO, če žival narisanega ne zna (preglej z rešitvami)
– reši učni list 2 (Kaj živali znajo)
· napiši, kaj živali znajo in svoje delo preglej z rešitvami
– če nimaš možnosti tiskanja, naloge reši ustno

TJA – 2. c (Tanja Centa): Navodila so dostopna na https://minianglescina.blogspot.com.

TJA – 2. Polica (Tina Čampa): Navodila za delo so dostopna na https://anglescina2ap.blogspot.com/.

 

PODALJŠANO BIVANJE

Predlogi za ustvarjalno preživljanje prostega časa

(Skupno 382 obiskov, današnjih obiskov 1)