Zadnjič posodobljeno: 20. 4. 2020 ob 12.40

Natančnejše napotke za posamezni oddelek boste starši dobili še po e-pošti.

 

NARAVOSLOVNI DAN: Spoznavanje rastlin

3. a v ponedeljek, 3. b, c in p v torek

Naravoslovni dan – navodila za izvedbo

 

SLOVENŠČINA

– Mlinček 3, str. 46: Kako živi sončnica
Preberi besedilo in ustno odgovori na vprašanja – Kako živi sončnica. Preveri rešitve.
NEOBVEZNO: Oglej si PPT Prepoznaj rastlino in ugotovi, katera rastlina je opisana.

– Mlinček 3, str. 27, naloga 2: pravilno razvrsti povedi in urejeno besedilo prepiši v zvezek. Preveri rešitve.

– Oglej si PPT Predlogi in sledi navodilom. V Mlinčku 3, na str. 48, reši 5. nalogo in preveri rešitve. V zvezek zapiši naslov Predlogi v – iz in na – s/z, napiši štiri pare povedi in v njih uporabi te predloge. Predloge napiši z rdečo.
NEOBVEZNO: Reši interaktivne vaje na: https://www.digipuzzle.net/minigames/classichangman/hangmanquiz_si.htm

– Mlinček 3, str. 49: Žabja svatba
Preberi pesem. Poišči rime in jih pobarvaj (besedi, ki se rimata, pobarvaj z isto barvo). Preveri rešitve.

– Mlinček 3, str. 54 – 59: Andersenove pravljice
Preberi odlomke vseh treh pravljic: Cesarjeva nova oblačila, Vžigalnik in Grdi raček.

NEOBVEZNO:

Cesarjeva nova oblačila
oglej si predstavo s senčnimi lutkami: https://www.youtube.com/watch?v=0vIQxicjeS4 .

Vžigalnik
Preberi celotno pravljico Vžigalnik – celotna zgodba.
Oglej si risanko Vžigalnik: https://www.youtube.com/watch?v=7iZzFRZePIU
Oglej si lutkovno predstavo na https://www.lilibi.si/mestni-trg/slovenscina/zgodbe/vzigalnik Pred tem se moraš registrirati. Prosi starše za pomoč.

Grdi raček
Oglej si risanko https://www.youtube.com/watch?v=nV8_nV74e_U in poslušaj radijsko igro Grdi raček – radijska igra ter ju primerjaj.

 

MATEMATIKA

– Oglej si predstavitveni video za pisno seštevanje na https://youtu.be/thGQHqC37JI
Naredi zapis seštevanja v zvezek in reši naloge v Mlinčku na str. 42.

–  Oglej si predstavitveni video za pisno odštevanje na https://youtu.be/T6ph_o29T2A
Naredi zapis odštevanja v zvezek in reši naloge v Mlinčku na str. 43.

– Reši besedilni nalogi v Vadnici na str. 99.
Utrjuj poštevanko s kvizom: http://www.quiz-maker.com/QMDW37R

– Reši naloge v Mlinčku na str. 44 in 45. Izpusti zadnji račun pri 8. nalogi in zadnje vprašanje pri 12. nalogi.

– Preveri rešitve Mlinčka in rešitve Vadnice.

NEOBVEZNO: Matematična oglasna deska: https://padlet.com/vesnajeromen/4st1ppxs7431

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

Uro bo izvedla učiteljica Petra Mišmaš preko ZOOM-a:

3. a – četrtek ob 17.00
3. b in 3.p – sreda ob 17.00
3. c – petek ob 10.00

Po končani uri prepiši Življenjski krog rastline v zvezek za SPO ali si list natisni in ga prilepi.

 

ANGLEŠČINA

TJA – 3. a, 3. b in 3. c (N. Kristić)

–  poglej slovarček poklicev; klikni na sličico in zasliši se beseda; ponovi jo 3x
–  besede utrjuj tudi z igrama: izberi pravo sliko in izberi pravo besedo
–  v zvezek napiši naslov Jobs
–  reši učni list – besede poveži z ustreznim poklicem (Jobs – read and match)
–  če nimaš možnosti tiskanja, v zvezek prepiši besede za poklice in zraven nariši slike
–  v pomoč ti je lahko tudi seznam poklicev na drugem učnem listu (Jobs list)
–  vaje za utrjevanje – spomin, poimenuj poklic, vislice

TJA – 3. Polica (T. Čampa)

Navodila za delo so dostopna na spletni povezavi https://anglescina3p.blogspot.com/.

 

ŠPORT

– Med tednom delaj Vaje za športno vzgojni karton

 

GLASBENA UMETNOST

– Ponovi glasbene pojme iz zvezka za GUM.

– V zvezek za GUM napiši datum, nove glasbene pojme in se jih nauči.

– Nauči se pesem Žabja svatba. Besedilo najdeš v Mlinčku, str. 49. Za pomoč poslušaj posnetek na https://www.youtube.com/watch?v=7rCUWSRaklg. V zvezek za GUM napiši datum, naslov pesmi in jo ilustriraj.

NEOBVEZNO: poslušaj izvedbo pesmi Žabja svatba  na: https://www.youtube.com/watch?v=4-bhkCKivy4

 

LIKOVNA UMETNOST

–  Osveži si spomin o rasti rastlin: https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI, https://www.youtube.com/watch?v=Z-iPp6yn0hw

– Ob pomoči posnetka https://www.youtube.com/watch?v=_J_9aZ75vM8&feature=youtu.be ustvari Rožo presenečenja. Pri slikanju si izmisli svojo rastlino, rožo, vendar bodi pozoren na natančno risanje korenin, steblov in cvetov. Ustvarjaj na bel list s flomastri ali barvicami.

– Izdelek fotografiraj, pošlji učiteljici ali ga daj na razredni padlet. Na koncu ga prilepi v zvezek za SPO.

 

PODALJŠANO BIVANJE

Predlogi za ustvarjalno preživljanje prostega časa

Priloga: Knjiga o koronavirusni bolezni – za otroke

 

(Skupno 1.837 obiskov, današnjih obiskov 1)