Zadnjič posodobljeno: 19. 4. 2020 ob 17.00

Natančnejša navodila za delo učencev boste starši 4. b in 4. p dobili po elektronski pošti, starši učencev 4. a pa na spletni strani http://www.mojrazred.si.

 

SLOVENŠČINA

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA

– Vadi glasno in tiho branje.

– Odpri PPT predstavitev Slovenščina – naloge za utrjevanje in vsak dan naredi eno nalogo.

 

MATEMATIKA

MERJENJE PROSTORNINE

– Oglej si predstavitev Prostornina in v zvezek oblikuj zapis z enakim naslovom. V pomoč ti bo zadnja prosojnica v predstavitvi.

– Reši naloge v 4. delu SDZ na str. 22 – 29.

– Sodeluj na spletnem srečanju.

 

DRUŽBA

MOJA POT V ŠOLO

– Ponovi učno snov o vrstah prometa in prometnih sredstvih.

– Preberi si besedilo v U na str. 70, 71.

– V zvezek za družbo napiši naslov MOJA POT V ŠOLO. Napiši vsaj 5 nasvetov za varno pot v šolo.

– Nariši skico svoje poti v šolo in označi najbolj nevarna mesta na tvoji poti v šolo.

– Sodeluj na spletnem srečanju.

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

– Zakaj je podlaga po kateri vozila vozijo pomembna? Preberi si v PPT Podlaga pri gibanju vozil – trenje.

– V PPT predstavitvi Kako je nastalo kolo in pravila si preberi nekaj o nastanku kolesa.

– Poglej PPT predstavitvi o prometnih znakih in kako biti varen v prometu: Prometni znaki, Kako ravnam v prometu.
Naredi zapis v zvezek Ko smo kolesarji.

DODATNO: Utrjuj učno snov z reševanjem spletnih nalog: Prometna pravila – kviz, Prometni znaki, Prometni znaki – kviz.

 

ANGLEŠČINA

TJA 4. a in 4. b

– Preberi si besedilo v učbeniku na strani 56  ter prisluhni posnetkom.

– V DZ reši naloge na strani 46.

– V zvezek oblikuj miselni vzorec z naslovom WILD ANIMALS. V miselnem vzorcu napiši vsaj 15 divjih živali in jih izmed njih 5 nariši. Pri tem si pomagaj z učbenikom, delovnim zvezkom in slovensko angleškim slovarjem.

– Na povezavi https://www.liveworksheets.com/vr200997aa (odpri jo v brskalniku Chrome) vsaj trikrat ponovi ime vsake živali ter reši učni list, tako da pod sličice zapišeš ime živali. Preveri pravilnost svojih rešitev.

– V zvezek napiši naslov MY CRAZY ANIMAL in nariši nenavadno žival, sestavljeno iz veliko različnih delov. S pomočjo predstavitve Animal body parts na narisani živali označi in poimenuj vsaj 10 različnih delov telesa. Lahko prerišeš tudi žival, ki je na koncu predstavitve in zapišeš dele njenega telesa na pravo mesto. Izgovor delov telesa poslušaj na povezavi: https://www.liveworksheets.com/ca201600do Pri tem uporabi brskalnik Chrome.

– Sodeluj na spletnem srečanju.

– DODATNE NALOGE: Rešuj naloge v spletni učilnici za angleščino ali na spletnih povezavah: https://www.liveworksheets.com/pu16570vf, Slušna sestavljanka (živali),

TJA – 4. Polica: Navodila za delo prejmejo starši po elektronski pošti.

 

GLASBENA UMETNOST

Decembra ste si ogledali opero Snežna kraljica (spomin lahko osvežiš z ogledom naslednjega videoposnetka: https://www.youtube.com/watch?v=WzcFti-pAQI). Se morda spomniš, kdo vse nastopa v operi?

– V operi nastopajo pevci, zbor, plesalci in orkester.
– Opero sestavljajo: glasba (petje in igra na glasbila), ples, libreto ali besedilo, scena in kostumi.

Oglejte si odlomek iz Mozartove opere: Čarobna piščal, kjer se pogovarjata Papageno in Papagena (https://www.youtube.com/watch?v=87UE2GC5db0). Izmisli si njun pogovor, ki naj bo skladen z njunim izrazom in gibanjem in naj ne bo predolg. Zapiši ga v zvezek za glasbo. Namig: Papageno in Papagena sta zaljubljena do ušes 😉

 

LIKOVNA UMETNOST

DAN ZEMLJE

22. april se kot svetovni dan Zemlje na pobudo civilnodružbenih organizacij po vsem svetu praznuje že od leta 1970. Zemlja je planet, na katerem živimo in je naš dom. Da bomo Zemljo ohranili še za naslednje generacije, mora vsak posameznik sodelovati in poskrbeti, da bo naš planet ostal čist. Že star rek pravi »Zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača«. Majhno dejanje lahko ustvari velike spremembe v prihodnosti. Zato boste danes odšli v okolico doma in izvedli manjšo čistilno akcijo. Okolico boste pred čiščenjem fotografirali in to fotografijo uporabili za likovni izdelek.

Likovna naloga:

Vzemi pisarniški A4 list in ga razdeli na 2 dela po diagonali. Na eno stran diagonale prilepi fotografijo okolice pred čistilno akcijo, na drugo stran diagonale pa nariši okolico po čiščenju. Če fotografije ne moreš natisniti, jo samo uporabi kot osnovo za prerisovanje in nariši okolico pred čiščenjem in po čiščenju. Diagonalo nariši z debelim črnim flomastrom.

 

ŠPORT

– Vožnja s kolesom

– Oglej si posnetke skokov v daljino z mesta in poskusi še sam. Bodi pozoren na samo izvedbo skoka. Odriv mora biti sonožen, z obema nogama hkrati. Sonožen mora biti tudi doskok. Paziti je potrebno, da ni prestopa pri odrivu in da se po doskoku ne usedeš nazaj ali da ne padeš naprej. Posnetki:

 

NIP NEMŠČINA

Navodila za delo so v spletni učilnici NIP Nemščina – 1. skupina, za geslo pišite na valentina.pokupec@os-brinje.si.

 

NIP RAČUNALNIŠTVO

Nadaljuj s projektno nalogo v Scratch-u (enostavna igrica).
Sodeluj na spletnem srečanju v torek.

 

NIP ŠPORT

NŠP – Navodila

 

NIP TEHNIKA

NTE 4. a in 4. b

KDOR ŠE NI!!! Učenci dokončajo izpiske iz predstavitve Umetne snovi in mi VSI (nekateri so že) posredujejo fotografije izpisane snovi na e-naslov jakob.drmota@os-brinje.si!
Za vse: Izberi si en lahek origami https://www.youtube.com/results?search_query=easy+origami, ga fotografiraj in pošlji na e-naslov jakob.drmota@os-brinje.si!

NTE – Polica

Učenci nadaljujejo z nalogo iz prejšnjega tedna (izdelava vozila iz odpadne embalaže).

 

NIP UMETNOST

NUM – Navodila

Zapise pošljite do 24. 4. 2020 do 15:00 na e-naslov urska.jeraj@os-brinje.si.

 

PODALJŠANO BIVANJE

Predlogi za ustvarjalno preživljanje prostega časa

Priloga: Knjiga o koronavirusni bolezni – za otroke

 

(Skupno 1.882 obiskov, današnjih obiskov 1)