Zadnjič posodobljeno: 22. 3. 2020 ob 23.15

Natančnejše napotke za posamezni oddelek boste starši dobili še po e-pošti.

 

SLOVENŠČINA

– Utrjuj pravopis z reševanjem nalog na spletu: Težke besede – lažje naloge ali Težke besede – težje naloge

– V SDZ reši naloge na str. 109, 110. Pri 4. in 5. nalogi bodi pozoren na lepopis in pravopis.

– Napiši pesem, voščilo ali pismo za materinski dan.

– Preberi zanimivo knjigo Brezplačne e-knjige ali prisluhni radijski igri: Radijska igra za otroke. V zvezek kratko opiši, o čem pripoveduje in ilustriraj vsebino.

– Napiši sporočilo razredničarki o svojem počutju in napredku.

 

MATEMATIKA

– GEOMETRIJA: s pomočjo šestila in posnetka How to draw a flower of life mandala | Full video nariši in pobarvaj rožico za materinski dan

– POŠTEVANKA: Vsak dan ti naj nekdo od odraslih narekuje 30 računov množenja in deljenja. Za reševanje imaš 2 minuti časa. Nato prosi nekoga (starše, starejšega brata, sestro) naj ti pregleda rezultate. Pod račune zapiši, koliko računov si rešil pravilno. Spremljaj svoj napredek in mi poročaj o njem (pošlji mi e-pošto). Poštevanko lahko vadiš tudi na spletu: Poštevanka (1-10) in Deljenje.

– PRIKAZI: V SDZ 3. del reši strani 68, 69, 70 in 71.

– ČAS: preberi besedilo na spletni strani Leto rešuj naloge, ki se skrivajo pod zavihkom STRANI.

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

– Ponovi učno snov o človeku in jo utrjuj. Na spletu lahko rešiš kvize in tako ponoviš snov.

– Preberi snov v učbeniku na straneh od 35 do 37 in pod hišo, ki si jo za DN narisal v zvezek zapiši, zakaj je pomembno, da ločeno zbiramo odpadke.
Nato pod naslov NEVARNI ODPADKI preriši znake za nevarne snovi in zapiši, kaj pomenijo (U, str. 35). V zvezek nariši in napiši še nekaj nevarnih odpadkov (npr. barve, laki, lepila, akumulatorji …).

 

DRUŽBA

–  V učbeniku za družbo si na strani 64 in 65 preberi zapis o obrti in industriji. V zvezek za družbo oblikuj zapisa v obliki miselnih vzorcev z naslovoma OBRT, INDUSTRIJA. V zapisu s ključnimi besedami in ilustracijami predstavi vsebino besedila iz učbenika. Pazi na čitljivost pisave in obliko zapisa.

–  V učbeniku za družbo na strani 66 in 67 preberi besedilo. V zvezek napiši naslov STORITVENE DEJAVNOSTI. Prepiši vprašanja v zelenem polju (Ponovi) in vprašanja v belih poljih z rožnato obrobo (skupaj 7 vprašanj). Na vsa vprašanja odgovori. Poskrbi za čitljivo pisavo.

Tvoj zvezek naj bo urejen.

 

ANGLEŠČINA

–  Preberi besedilo v učbeniki na str. 48 in 49 in reši naloge v DZ na str. 40 in 41.

–  V zvezek napiši naslov HOUSES in prepiši štiri povedi iz 2. naloge v učbeniku na str. 49. Poleg povedi napiši o kateri hiši govorijo.

– Prepiši vprašanja v zvezek in nanje kratko odgovori:

 • Where do hunters live?
 • What are igloos made of?
 • How many rooms have igloos got?
 • Where do Amazon people live?
 • What are huts made of?

– Priporočam še reševanje nalog v spletni učilnici.

*** Dodatna naloga: Na spletu poišči ”Berber houses” in ugotovi ali imajo velika ali majhna okna. Hiše nariši v zvezek pod naslov Berber Houses. Napiši še kakšno zanimivost o omenjenih hišah.

Tvoj zvezek naj bo urejen.

ANGLEŠČINA – 4. r. Polica: Napotke starši prejmejo po elektronski pošti.

 

ŠPORT

 •       Treniraj kondicijski tek (neprekinjen vsaj 10 minut skupaj) in atletsko abecedo.
 •       Skakanje s kolebnico, skoki v dolžino, gumitvist
 •       Izlet v naravo skupaj z družinskimi člani – lahko si ogledate Radensko polje

 

LIKOVNA UMETNOST

Za materinski dan izdelaj zanimivo voščilnico. Pomagaš si lahko s posnetkom: https://www.youtube.com/watch?v=hy-WiKK_fL4&feature=youtu.be

 

GLASBA

– Solmizacijski zlogi – utrjevanje. Predvajaj si posnetek (The Do Re Mi So Challenge) in ponavljaj solmizacijske zloge.
Moje telo – moj inštrument. Ponovi vzorec, ki smo se ga že učili v šoli.

 1. doba: plosk z desno roko po prsnem košu,
 2. doba: plosk + plosk z desno roko po prsnem košu,
 3. doba: podrgneš dlan ob dlan,
 4. doba: tlesk.

– Filmska glasba – uvod: poslušaj in oglej si naslednji posnetek (‘Tom & Jerry Encore’ live at Prague Conservatory). Dobro spremljaj gibanje v risanki in glasbo. Ali se ujemata? Naštej inštrumente in ugotovi, kateri inštrument posnema določeno dejanje (npr. ksilofon: tek miške).

Ko boš gledal še kakšno risanko ali film, bodi pozoren tudi na glasbeno spremljavo.

 

NIP NEMŠČINA

Starši ste napotke dobili na vašo elektronsko pošto. Napotki so bili poslani preko portala eAsistent v nedeljo zvečer. V kolikor e-pošte niste prejeli, me kontaktirajte. (Valentina Pokupec)

 

NIP RAČUNALNIŠTVO

Nadaljuj s projektno nalogo v Scratch-u (enostavna igrica).

 

NIP TEHNIKA – 4. r. Polica

Preberi besedilo o gnezdilnicah in skiciraj načrt zanjo – GNEZDILNICE.

 

PODALJŠANO BIVANJE

PREDLOGI ZA PROSTI ČAS

(Skupno 872 obiskov, današnjih obiskov 1)