Zadnjič posodobljeno: 15. 3. 2020 ob 21.00

SLJ 

– Prelistaj časopis ali prisluhni novicam na televiziji, radiu, spletu. Izberi si zanimivo novico in jo ponovno preberi ali poslušaj. V zvezek oblikuj smiselno povezano besedilo v katerem predstaviš novico. Ne pozabi na naslov. Pri tem si pomagaj z naslednjimi vprašanji: Kakšen je naslov tvoje novice? Kje je bila objavljena? Kje in kdaj se je zgodila? Kdo je bil v njej udeležen? Kaj se je v njej zgodilo? Zakaj se je to zgodilo? Vprašanj ni potrebno prepisovati.

– V samostojnem delovnem zvezku za slovenščino reši naloge na straneh 105 – 108 (Besede nagajivke z lj in nj). Za vajo utrjuj naloge na spletni strani: S črko j ali brez nje?

Ne pozabi, da ocenjujemo domače branje, ko se vrneš v šolo. Učenci 4. a in 4. p vadite recitacijo pesmi in se dobro pripravite na govorni nastop. Učenci 4. b poslušajte pripoved na spletni povezavi: Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki. Po elektronski pošti boste dobili vprašanja za preverjanje znanja.

– Vsak dan vadi glasno branje – lahko novic iz časopisa, odlomkov iz knjige ali berila.

 

MAT

Ko se vrneš v šolo, ocenjujemo matematiko, zato doma utrjuj učno snov.

– PISNO MNOŽENJE:  V zvezek zapiši vsaj 10 računov (lahko tudi več)  pisnega množenja z enomestnim številom (*primer: 89×9, 167×7…) in jih izračunaj ali pa reši vsaj 10 računov (lahko tudi več) na spletni strani: Pisno množenje

– MERJENJE DOLŽINE: Na spletni strani Dolžina si preberi poglavje o merjenju dolžine in reši naloge. Vse naloge najdeš pod zavihkom STRANI (levo zgoraj). Če nimaš dostopa do računalnika pa izmeri svojo višino, dolžino rok, nog, dlani (od zapestja do konca sredinca), palca, stopal, nohta na mezincu. V zvezek oblikuj razpredelnico in v njo zapiši meritve. Meritve pretvori v dve različni merski enoti (npr. višina – 120cm = 1220 mm = 1m 2 dm). Sestavi vsaj dve zanimivi besedilni nalogi v povezavi s podatki iz razpredelnice in ju reši.

– GEOMETRIJA: na spletni strani Sečnice, vzporednice in pravokotnice si oglej posnetek in reši naloge. Pod zavihkom STRANI (levo zgoraj) si odpri še ostale strani, preberi besedilo in reši naloge. Če nimaš dostopa do računalnika pa reši naloge na učnem listu GEOMETRIJA, ki ga bo učiteljica poslala staršem po elektronski pošti.

 

DRU

– V zvezek napiši odgovore na vprašanja, ki ti bodo v pomoč pri učenju. Učni list z vprašanji bo učiteljica posredovala staršem po elektronski pošti. Vprašanj ni potrebno prepisati v zvezek. Odgovore zapiši v obliki povedi. Pri učenju si pomagaj z učbenikom, zvezkom in učnimi listi.

– V učbeniku za družbo si na strani 60 in 61 preberi zapis o gospodarskih in negospodarskih dejavnostih. V zvezek za družbo oblikuj zapis v obliki miselnega vzorca z naslovom GOSPODARSKE IN NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI. V zapisu s ključnimi besedami in ilustracijami predstavi vsebino besedila iz učbenika. Pazi na čitljivost pisave in obliko zapisa.

 

NIT

– Preberi snov v učbeniku na straneh 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 in 45. V zvezek napiši odgovore na vprašanja, ki ti bodo v pomoč pri učenju za naravoslovje in tehniko. Vprašanja bo posredovala učiteljica staršem po elektronski pošti.

– Oglej si še zanimive prispevke na naslednjih povezavah: Infodrom: Od kod prihaja elektrika?, Firbcologi: elektrika

– Na spletu lahko rešiš kvize in tako ponoviš snov: Bo žarelo?,  Elektrika okrog nas, V hišo in iz nje, NIT – Skoraj vse o elektriki

– Na spodnji povezavi lahko ustvariš virtualni električni krog in preizkušaš, katere snovi prevajajo električno tok: Enosmerni električni tok – Virtualni laboratorij

 

TJA

– Preberi si besedilo v učbeniku na straneh 46 in 47.

– V delovnem zvezku reši naloge na strani 38 in 39. Slušne naloge izpusti.

– Ponovi predloge (in, on, under, in front of, behind, next to, between): PREPOSITIONS

– V zvezek nariši in opiši svojo sobo. Povej kaj se v njej nahaja in kje. Upoštevaj razliko med THERE IS in THERE ARE ter pravilno uporabi prej naštete predloge.
Primer: This is my room. There is a chair and a desk. A chair is next to the desk. There are three balls too…

– Za učence 4. a in b priporočamo reševanje nalog v spletni učilnici. Odprta je nova enota Unit 4.

V mesecu aprilu bo potekalo ustno ocenjevanje znanja 3. in 4. enote, tako da utrjuj besedišče ter vadi glasno branje zgodb in pesmi iz učbenika.

 

TJA – 4. Polica: Učenci dobijo navodila po e-pošti.

 

ŠPORT

– Treniraj kondicijski tek: neprekinjen tek 8, 9 in 10 minut skupaj. Ne pozabi na ogrevanje pred tekom! Vadiš lahko tudi pravilno tehniko meta žoge.

– Gibaj se na svežem zraku. Odsvetujemo aktivnosti in igre v skupini.

 

LIKOVNA IN GLASBENA UMETNOST

– Za dobro voljo kaj lepega zapoj in nariši. Svoje izdelke lahko fotografiraš in pošlješ učiteljici po elektronski pošti.

 

Po elektronski pošti se med tednom vsaj enkrat oglasi učiteljici in ji sporoči, kako napreduješ in kako se počutiš. 

(Skupno 2.633 obiskov, današnjih obiskov 1)