1. 10. obeležujemo dan reformacije. Na ta dan se spominjamo dogodka, ki je pripomogel k temu, da so v Evropi začele nastajati knjige v narodnih oziroma maternih jezikih, tudi v slovenščini.

Davnega 31. oktobra leta 1517 je Martin Luther objavil 95 točk, v katerih je opozoril na neskladje cerkvenega nauka z naukom v Svetem pismu. Menil je, da bi bilo treba katoliško cerkev prenoviti. V eni izmed točk je zapisal, naj ljudje sami berejo Sveto pismo in se tako izognejo možnosti, da bi jim ga kdo razlagal po svoje.

Luthrov nauk oz. reformacija se je hitro širila po vsej Evropi, kar je povzročilo nastanek mnogih knjig v maternih jezikih, povečala pa se je tudi stopnja pismenosti.

Pod vplivom reformacije je deloval Primoža Trubarja, avtor prvih tiskanih knjig v slovenščini: Katekizem in Abecednik. Katekizem je napisal zato, da bi z njim širil reformacijski nauk, Abecednik pa, da bi se ljudje naučili branja in pisanja – to jim je omogočilo ne le branje verskih besedil, pač pa izobraževanje nasploh.

Poleg Trubarja so v obdobju reformacije na Slovenskem delovali še trije zelo pomembni možje:

  • Adam Bohorič je avtor prve slovnice slovenskega jezika,
  • Jurij Dalmatin je prvi prevedel Sveto pismo v slovenščino,
  • Sebastjan Krelj je izpopolnil knjižni jezik in črkopis, ki je svoje ime dobil po Bohoriču – bohoričica in je bil v veljavi vse do obdobja romantike.

(Skupno 281 obiskov, današnjih obiskov 1)