Zadnjič posodobljeno: 16. 3. 2020 ob 10.05

MAT: Utrjevanje (učni list) – učenci rešijo učni list do 22. 3. 2020.

 

SLJ:

– Učenci naj naredijo GN za domače branje – navodila so v prilogi.

– Naredijo naj vaje za samostalnik, glagol, pridevnik v DZ, če jih še niso. Delajo naj vaje na priloženih povezavah (internet)

https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/slovenscina_meni_6_9.html

– POVEZAVE, na katerih lahko najdete interaktivne vaje (torej jih lahko delate preko računalnika):

Rok za opravljanje bralne značke je podaljšan.

 

TJA:

Kavšek (7. c) 

 • ponavljaš in utrjuješ nepravilne glagole (seznam ste dobili)
 • U str. 69/4. naloga – po navodilih opišeš znanega športnika po lastni izbiri;
 • U str. 70/1 – 6: naloge v CELIH STAVKIH napiši v zvezek (začeli smo že v šoli)
 • U str. 71/1. in 4. naloga – rešitve napiši v zvezek;
 • DZ – rešiš vse naloge v 6. enoti

Zajc Kalar (7. a in 7. b)  

 • ponavljaš in utrjuješ nepravilne glagole po seznamu, ki ste ga prejeli
 • U stran 69 – preberi sestavek o športniku (‘Usain Bolt’) in po navodilih naloge 4 napiši sestavek – opis znanega športnika po lastni izbiri
 • U stran 70 – naloge od 1 do 6 reši in prepiši v celih povedih v zvezek
 • U stran 70 – nalogi 1 in 4 prepiši v zvezek rešitve
 • DZ – reši vse naloge v DZ pri 6. enoti (ne slušnih)

Domače branje lahko pošlješ v pregled po e- pošti.

 

NAR (Marjetka Kolbl)

Vem, da imate vsi sedmošolci zvezke zaradi ocenjevanja v šoli. Prosim, da učno snov beležite na liste, ki jih boste nato prilepili v zvezke. Listi so lahko tudi iz lanskih in starih zvezkov. Važno je, da se dela lotite resno. Pričeli bomo z novo učno snovjo PREBAVILA. V tem tednu skrbno preberite učno snov od protistov do valjastih črvov in prepišite ves črn in rdeč tekst, ter skicirajte paramecija in spužvo tako kot imate zapisano v PowerPoint predstavitvi. Zapisano zeleno so dodatna navodila. Poglejte si vse filme. Delo opravite skrbno, saj vas prihodnji teden čaka nadaljevanje učne teme prebavila. Če me boste želeli karkoli vprašati, sem vam na voljo po elektronski pošti, ki je objavljena na spletni strani šole.

Priloga (PowerPoint predstavitev).

 

GEO 7. a, b, c: Učenci ponovijo in utrdijo snov Srednja Evropa (Panonska nižina, Alpe, sredogorja s kotlinami, Nemško-poljsko nižavje) U/ 38-55

 

ZGO 7. a (Dremelj): Učenci preberejo Antično stavbarstvo (U/56, 57), Antična umetnost in razvedrilo (U/56, 57) in izdelajo zapis, ponavljajo snov U/38–59 (odgovarjajo na vprašanja v učbeniku, pregledajo vire, rubriko Slovarček).

ZGO 7. b (Pokupec): Učenci prepišejo učno vsebino iz priloge Rimljani na današnjih tleh Slovenije in prerišejo dani zemljevid. S pomočjo učnega lista utrjujejo učni sklop Rimski imperij (v kolikor ni možno natisniti učnega lista, odgovarjaj v zvezek).

ZGO 7. c (Gajski):  Preglejte in dopolnite zapiske s pomočjo objavljenih ppt v spletni učilnici v sklopu poglavja Rimska država (če ste pozabili ključ za vstop mi pišite na e-pošto). Preberite učno snov Antični vsakdanjik v U str. 62 in 63 ter skicirajte miselni vzorec – po istem principu kot smo to naredili za temo Antično gospodarstvo. Utrjujte in ponavljajte – ko se vidimo, nadaljujemo z ustnim ocenjevanjem poglavja Rimska država.

 

DKE: Učenci ponovijo snov, ki smo jo obdelali (identiteta, osebnost, konflikti – dokončaj UL)

Učenci rešijo učni list o Sloveniji (nova snov).

Priporočam ogled videov:

 1. Slovenska zgodovina v petih minutah (youtube).
 2. Infodrom: Dan samostojnosti in enotnosti (youtube).
 3. Domovina in država, vojna za Slovenijo, dokumentarni film 2006 (youtube).

 

LUM: Navodila. NOVO!!! (16. 3. 2020 ob 10.05)

 

NI1 – Nemščina 7. a, b, c (Pokupec): Utrjevanje učnih vsebin z reševanjem nalog v DZ/29: nalogi a in b, DZ/30: naloge c, d in a, DZ/31: naloga a in b, DZ/66: nalogi E1 in E2.

Ponavljanje in utrjevanje naslednjih učnih vsebin: spreganje glagolov (pravilni glagoli, glagola biti, glagol imeti, glagol marati), osebni zaimki, besedišče ‘šolske potrebščine’.

 

VERSTVA: Nadaljujte z zbiranjem literature za izdelavo seminarske naloge.

 

ŠPORT:

Priporočamo gibanje na svežem zraku (hoja, tek, kolesarjenje …) z upoštevanjem pravil glede druženja – ne družimo se z drugimi in preprečimo stike ter prenos morebitnih okužb.
Če to ni mogoče in imate dostop do interneta, lahko vadbo izvedete doma. Na YouTube napišite Just Dance, izberite glasbo, ki vam je všeč in zaplešite.
Vaje za gibljivost in moč: po vadbi v naravi (ali doma) priporočamo izvedbo vsaj 10 razteznih vaj, vaje za moč rok in ramenskega obroča, ter trebušnih in hrbtnih mišic.
Vadbo priporočamo vsaj štirikrat na teden, število ponovitev prilagodite lastnim sposobnostim.
Poleg tega lahko na spodnjih povezavah rešite kakšen test ali kviz:

Kliknete na preizkus znanja in preverite svoje znanje: https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/ostali_predmeti/2011120911091471/

Interaktivni kvizi:
https://interaktivne-vaje.si/sport/sport_gradiva/sport_kviz/sportni_kviz.htm
http://www2.arnes.si/~amrak3/KVIZI/KVIZI.htm

O aktivnostih vodite dnevnik (kdaj, kaj in koliko) ste bili dejavni.

(Skupno 7.262 obiskov, današnjih obiskov 1)