Zadnjič posodobljeno: 6. 5. 2020 ob 7.45

SLOVENŠČINA

OBVESTILO za učence 9. mus, 2. skupina, ki jih je poučevala učiteljica SILVESTRA KOTAR → po novem pošiljajte svoje izdelke in vprašanja učiteljici Maji Zajec na e-naslov maja.zajec@os-brinje.si.

1. in 2. ura: Ogled predstave Kit na plaži
https://vimeo.com/293686278?fbclid=IwAR10PXXywt7JCs72ew4XlpgBrIV1jAE3UZ9B-9wzIQyTshZVQ-8azcclQjw

3. ura: Tvorba ocene predstave Kit na plaži: Pomagaj si z zgledom v DZ/44/3. naloga; I. Cankar: Bobi (ponovitev vsebine črtice)

4. ura: Ocenjevanje: tvorba poustvarjalnega besedila (Bobi – Naslednji dan)

Priloga: Navodila za ocenjevanje

 

ANGLEŠČINA

HETEROGENE SKUPINE – Zajc Kalar, Plavšić

TJA – Navodila (.pdf) / TJA – Navodila (.docx)

1. ura: Second Conditional – revision
2. ura: Unit 7 – Big ideas
3. ura: Being kind – reading

Priloge: 2-20_9.r HS.mp3, 2-21_9.r HS.mp3

SKUPINA 3. nivo – Zupančič, Kavšek

TJA – Navodila 3. nivo (.pdf) / TJA – Navodila za 3. nivo (.docx)

1. ura: Big ideas – reading, vocabulary
2. ura: Being kind – reading, vocabulary
3. ura: Revision exercises

Priloge: Modal verbs – Razlaga, 2-20_9.r HS.mp3, 2-21_9.r HS.mp3

Dodatne ideje in vaje za učenje angleščine:

 

MATEMATIKA

1. ura: Utrjevanje
Prilogi: Rešitve – 1. stran, Rešitve – 2. stran  NOVO!!! 6. 5. 2020 ob 7.45

2. ura: Stožec

3. ura: Mreža stožca

4. ura: Mešane naloge – ZOOM ura

 

BIOLOGIJA

1. ura: Prejšnji teden ste si prebrali snov v učbeniku o razvoju človeka. Kar nekaj učencev mi je tudi poslalo odgovore za neobvezno nalogo, kar sem si zabeležila, njim pa poslala ustrezen komentar. Sedaj pošiljam kratek opis Razvoj človeka za vse učence.

2. ura: Na učnem listu Telesne značilnosti človeka s pomočjo opazovanja prosojnice in teksta, ki si ga prebral v učbeniku o razvoju človeka, izpolni manjkajoče besede v tekstu. Naloga je obvezna za vse, ker se pri zaključevanju ocen upoštevajo tudi dokazi o učenju. Besede, ki jih boš dopolnil v besedilo, mi po vrstnem redu napiši na moj e-naslov: sabina.planinsek@os-brinje.si

 

FIZIKA

Navodila in gradivo za delo, najdejo učenci na povezavi: https://drive.google.com/drive/folders/1miiQLJnov_aVYDmYch_-DocqLesv6Fgh?usp=sharing

 

GEOGRAFIJA

1. ura: Naravne značilnosti Dinarskokraških pokrajin

2. ura: Preverjanje: naravne značilnosti Dinarskokraških pokrajin – Rešitve

 

KEMIJA

Navodila za delo so v spletni učilnici Kemija https://ucilnice.arnes.si/enrol/index.php?id=27081 na spletni strani šole. Za ključ pišite na e-naslov tanja.vicic@os-brinje.si.

 

ZGODOVINA

9. a (Dremelj):

ZGO – Navodila

1. ura: Slovenci in 1. svet. vojna, odločitev za novo državo in določitev meja – pregled rešitev
2. ura: Kakšna država je bila Kraljevina SHS, Kakšne spremembe je povzročila kraljeva diktatura

9. b (Gajski): Vsa navodila so v spletni učilnici Zgodovina 9. b (za ključ piši na petra.gajski@os-brinje.si): https://ucilnice.arnes.si/enrol/index.php?id=10558.

 

LIKOVNA UMETNOST

Senčna umetnost – risba

 

ŠPORT

ŠPO – Navodila

 

IP LIKOVNO SNOVANJE 3

Kiparstvo

 

IP MATEMATIČNA DELAVNICA 9

V petek, 8. 5. 2020, boste v času od 10.00 do 11.00 preko aplikacije ZOOM po skupinah predstavili temo, ki ste si jo  izbrali za predstavitev (šifriranje in dešifriranje, transpozicijske šifre, substitucijske šifre). Predstavitve bodo OCENJENE. Vabilo z linkom za dostop do skupne ure preko aplikacije ZOOM boste prejeli naknadno po e-pošti.
Kriterij za predstavitev vam je bil posredovan po e-pošti. Kriterij naj vam služi kot vodilo pri oblikovanju predstavitve.

 

IP NEMŠČINA 3

1. ura (ponedeljek): Stopnjevanje pridevnikov – posnetek z razlago (OPOMBA: V primeru nedelovanja animacij ali zvoka v PP, si datoteko shrani na računalnik in nato odpri.)
2. ura (petek): Preverjanje

 

IP ŠOLSKO NOVINARSTVO

Spremljaj objave v medijih in izberi prispevek, ki prinaša dobre novice. Eno izpiši in jo do 7. 5. 2020 pošlji na katarina.dremelj@os-brinje.si. Pripiši tudi vir (npr. avtor, naslov, mesto in čas objave).

 

IP ŠPORT ZA ZDRAVJE

IP-ŠZZ – Navodila

(Skupno 1.620 obiskov, današnjih obiskov 1)