Zadnjič posodobljeno: 17. 5. 2020 ob 17.00

SLOVENŠČINA

OBVESTILO za učence, ki jih je poučevala učiteljica SILVESTRA KOTAR (9. mus, 2. skupina) → po novem pošiljajte svoje izdelke in vprašanja učiteljici Maji Zajec (e-naslov: maja.zajec@os-brinje.si).

1. ura: Sopomenske povedi: Oglej si predstavitev in jo prepiši/prilepi v zvezek. Reši DZ/66-68.

2. ura: Reši DZ/69-70. Učiteljici pošlji uradno pismo (pazi na obliko, vsebino – izrek: Pošiljam vam …, uporabi ustrezen nagovor in pozdrav). V njem navedi po en primer tvorne in en primer trpne povedi)

Zgled:

Spoštovani,

pošiljam vam nalogo 2. ure 8. tedna.
Tvorna poved: …
Trpna poved: …

Lep pozdrav

Vaš učenec Janez Novak

3. ura: P. Voranc: Doberdob (branje odlomka)

Priloga za 3. in 4. uro: Voranc – Doberdob

4. ura: P. Voranc (avtor in analiza odlomka)

 

ANGLEŠČINA

HETEROGENE SKUPINE – Zajc Kalar, Plavšić

TJA – Navodila

1. ura: On screen – Film and book genres
2. ura: Reading – film trivia blog
3. ura: Present and Past Passive – affirmative, negative

Priloge: Rešitve 8. tedna, posnetek 2.30, Passive voice – Razlaga

SKUPINA 3. nivo – Zupančič, Kavšek

TJA – Navodila 3. nivo

1. ura: Passive voice – exercises
2. ura: Films and books – verbs and nouns
3. ura: Workbook exercises

Priloga: Rešitve 8. tedna, posnetek – U str. 82-2.33 ,

Dodatne ideje in vaje za učenje angleščine:

 

MATEMATIKA

1. ura: Množica točk v koordinatnem sistemu

2. ura: Utrjevanje

3. ura: Funkcija

4. ura: ZOOM ura

 

BIOLOGIJA

1. ura: Natančno si preberi Pridobitev ocene.

2. ura: Glede na prebrani tekst in tvojo odločitev:

  • ali utrjuj učno snov za spraševanje
  • ali delaj nalogo za ocenjevanje in mi jo pošlji (do vključno 22. 5. 2020 do 13h) na moj e-naslov: sabina.planinsek@os-brinje.si

 

FIZIKA

Navodila in gradivo za delo, najdejo učenci na povezavi: https://drive.google.com/drive/folders/1miiQLJnov_aVYDmYch_-DocqLesv6Fgh?usp=sharing

 

GEOGRAFIJA

1. ura: Alpske pokrajine (uvod)

2. ura: Alpske pokrajine (uvod) – Rešitve

 

KEMIJA

Navodila za delo so v spletni učilnici Kemija. Za ključ pišite na e-naslov tanja.vicic@os-brinje.si.

1. in 2. ura: Ogljikovi hidrati (polisaharidi in utrjevanje)

 

ZGODOVINA

9. a (Dremelj):

ZGO – Navodila

1. ura: Kako so Slovenci vodili gospodarstvo – pregled rešitev
2. ura: Kako živeli in ustvarjali Slovenci v času med obema vojnama

9. b (Gajski): Vsa navodila so v spletni učilnici Zgodovina 9. b (za ključ piši na petra.gajski@os-brinje.si): https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=3495.

 

LIKOVNA UMETNOST

LUM – Navodila

 

ŠPORT

ŠPO – Navodila

 

IP LIKOVNO SNOVANJE 3

IP-LS3 – Navodila

 

IP MATEMATIČNA DELAVNICA 9

Izdelaj napravo za šifriranje »skitala«. Sledi navodilom v prilogi.
Priloga: Skitala

OPOMBA: Če si fotografijo izdelanega »skitala« že oddal, imaš opravljeno nalogo za 8. in 9. teden dela na daljavo.

 

IP NEMŠČINA 3

NI3 – Navodila

1. ura (ponedeljek): Mediji
2. ura (petek): Ocenjevanje

Priloga: Rešitve za 8. teden

 

IP ŠOLSKO NOVINARSTVO

Oglej si oddajo Na kratko: Ekonomija pozornosti. Razmisli, kako je z izpostavljeno temo pri tebi.

 

IP ŠPORT ZA ZDRAVJE

IP-ŠZZ – Navodila

(Skupno 984 obiskov, današnjih obiskov 1)