V šolskem letu 2015/16 smo začeli z uvajanjem prvega tujega jezika v 2. razredu in drugega tujega jezika (razširjeni program) v 4. in 7. razredu.