Na spletni strani Europass teacher Academy sva se uspešno prijavili na seminar Photo and Video making in your classrom: Educational Power of Multimedia oziroma, kot sva prevedli Ustvarjanje fotografij in videoposnetkov v učilnici: Izobraževalna moč multimedije. Seminar se je odvijal prvi teden v juliju v Barceloni.

V enem izmed ciljev našega projekta smo si zadali, povečanje digitalnih kompetenc – uporabo različnih spletnih orodij in izobraževalnih platform; naš cilj je pogostejša in učinkovitejša uporaba IKT vsebin.

Tako so naši cilji projekta močno sovpadali s cilji izobraževanja, da bomo iskali AV vsebine na platformah in se učili uporabljati AV vire tudi v izobraževalne vire.

Na začetku seminarja nas je prijazno predstavila predavateljica, nakar smo pričeli s predstavitvami naših držav in tako razvijali znanja, spretnosti z vidika sporazumevanja, večjezičnosti, medkulturnosti. Med predstavitvijo sva tako predstavili našo občino, kulturne znamenitosti Slovenije in predvsem našo bogato dediščino. Predstavili sva tudi našo šolo, OŠ Brinje Grosuplje in delo na šoli.

Po predstavitvah nas je predavateljica seznanila z različnimi platformami, ki jih lahko uporabljamo znotraj našega sistema. Kar nekaj teh orodij pri nas na šoli že uporabljamo in tako sva s sodelavko kar aktivno sodelovali pri uporabah (plusih in minusih) različnih aplikacij. Največji poudarek je bil na aplikaciji Canva, v kateri smo na zaključku seminarja udeleženci posneli film. Tema je bila poljubna, uporabili pa naj bi material, ki naj bi ga posneli, fotografirali na različnih delih Barcelone (ZOO, akvarij, muzeji..). Udeleženci smo se preizkusili tudi z aplikacijo Stop Motion studio, ki pa sva jo že zelo dobro poznali. Le to z učenci uporabljamo na dnevih dejavnosti ter pri interesni dejavnosti Fotografija in animacija. Omenjeno aplikacijo uporabljamo tudi pri sodelovanju na natečajih. Predavateljica in ostali slušatelji so nas  seznanili tudi z naslednjimi aplikacijami, programi, orodji in metodami: Youtube, Animoto, Ed puzzle, Pixlr, Podomatic, Snapseed, Behance, Adobe portfolio, Shotcut, Imovie, Agile metodology, Design thinking, Scramp in Doodly.

Nekaj besed smo namenili tudi aktivnemu poučevanju in tudi sami sva si v letošnjem šolskem letu za cilj zadali še bolj aktivno poučevanje, kjer učence učimo samostojnosti, izkustvenega učenja in ustvarjalnosti. Aktivnosti bova vpeljevali v redni pouk, v dneve dejavnosti in interesne dejavnosti. Prav tako bova nudili podporo učiteljem, ki bodo želeli dodatne informacije na tem področju.

Z znanjem, ki sva ga pridobili, bova zagotovo kakšno uro posodobili in približali učencem preko mobilnih aplikacij teme na način, da bodo tudi sami s pomočjo izkušenj in učenj prišli do rezultatov. Hkrati bova še naprej uporabljali tudi kombinirano poučevanje, zagotovo bomo kdaj kombinirali tudi učilnico na prostem z uporabo IKT vsebin. 

Lahko rečeva, da sva ob koncu tedenskega izobraževanja čutili, da sva nadgradili svoje znanje jezika, se medkulturno povezali z ostalimi partnerji, ter tudi sami bolj kritično razmišljali, kako še lahko učence navdušiva in jim približava snov.  

Zapisali: Marjeta Kolbl in Urška Šteh

(Skupno 64 obiskov, današnjih obiskov 1)