Cene obrokov

CENE OBROKOV ŠOLSKE PREHRANE ZA UČENCE IN ZAPOSLENE

RAZRED ZAJTRK DOP.
MALICA
KOSILO
1. – 5. 0,40 € 0,90 €  2,10 €
6. – 9. 0,40 € 0,90 €  2,35 €
1. – 5. Polica 0,40 € 0,90 €  2,10 €
Odrasli / 1,00 €  2,75 €
Kosila za domov za zaposlene / /  3,25 €

V primeru dviga stroškov živil bomo cene med šolskim letom ustrezno uskladili.

Cene obrokov veljajo od 1. 9. 2021.

Cena dopoldanske malice velja s sklepom ministrice od 1. 9. 2021.

 
 
 
Dostopnost