Spoštovani starši,

v Občini Grosuplje se je v zadnjih letih izjemno povečalo število mladih – predvsem šoloobveznih otrok, kar nas veseli, saj to pomeni, da ima naša občina prihodnost in velike možnosti za razvoj.

Posledično se vrtci in šole zaradi povečanja vpisa otrok soočajo z večletno prostorsko stisko. V zadnjih letih smo v občini z gradnjo novih šol in vlaganjem v širitev obstoječih, zagotovili povečanje prostorov izobraževalnih institucij, hkrati pa iskali tudi druge možnosti za čim bolj enakomerno in poenoteno zasedenost le teh.

Decembra 2019 je občinski svet v soglasju z osnovnimi šolami s spremembo odlokov o ustanovitvi šol sprejel novost glede vpisa otrok v prvi razred.

Vsem nam je znano, da se sme/mora otrok vpisati v osnovno šolo, ki je predpisana v določenem šolskem okolišu. V Grosupljem se območja šolskih okolišev niso spremenila že vrsto let, z novimi določili pa se na določenih območjih uvaja razširjeno možnost vpisa otrok v šolo.

Sprememba prinaša dodatno možnost vpisa otrok iz t. i. skupnih okolišev v osnovno šolo, ki je za otroka sprejemljivejša, tako z vidika lokacije kot izvedbe pouka glede na prostorske zmožnosti šole. Starši otrok na teh območjih bodo po novem pred vpisom v prvi razred prejeli vabilo dveh šol za vpis v prvi razred, otroka pa bodo vpisali v šolo, ki je za otroka oz. družino ustreznejša. S tem je staršem v skupnem šolskem okolišu omogočen preprostejši in svobodnejši postopek vpisa otroka v šolo.

Skupni šolski okoliši:

Območja skupnega šolskega  okoliša Dosedanji šolski okoliš Dodatni šolski okoliš
Adamičeva cesta: neparne hišne številke OŠ Brinje Grosuplje Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
Pod gozdom cesta I številka od 1 do 5
Pod gozdom cesta II od 1 do 8
OŠ Brinje Grosuplje Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
Mala Ilova Gora
Velika Ilova Gora
Gabrje pri Ilovi Gori
PŠ Žalna PŠ Kopanj
Brvace Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje OŠ Šmarje – Sap
Hrastje pri Grosupljem OŠ Brinje Grosuplje OŠ Šmarje – Sap

 

Predlagane spremembe šolskih okolišev za starše v skupnih okoliših pomenijo dodatno izbiro in ne omejevanje pravic glede vpisa otroka.

Spremembe  se uvajajo s šolskim letom 2020/2021, kar pomeni, da ne posegajo v obstoječe stanje in ne pomenijo dodatnih stroškov za starše niti dodatne porabe časa.

V Občini Grosuplje se na tak način vpisa prvošolcev podajamo prvič, a računamo na dobro sodelovanje vseh vpletenih. Vpisi prvošolcev za šolsko leto 2020/21 že potekajo. Starše otrok, ki morebiti niso prejeli vabila na vpis, prosimo, da kontaktirajo eno od šol.

 

Prepričani smo, da je za zagotavljanje dobrih prostorskih pogojev za vzgojo in izobraževanje mladih Grosupeljčanov vredno vložiti trud tudi v novosti.

 

Župan Občine Grosuplje, dr. Peter Verlič

Ravnateljica OŠ Brinje Grosuplje, Natalija Kotar

Ravnateljica OŠ Šmarje – Sap, Pavlina Antolič

Ravnateljica OŠ LA Grosuplje, Janja Zupančič

 

Grosuplje, 7. 2. 2020

(Skupno 390 obiskov, današnjih obiskov 1)