Francoščina 1 kot obvezni izbirni predmet se izvaja v obsegu 2 uri na teden, to je skupno 70 ur v šolskem letu. Predmet je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda.

Učenci se seznanijo s francoščino in s francosko kulturo:

  • razvijajo spretnosti poslušanja, branja, govornega in pisnega sporazumevanja, govorjenja in pisanja,
  • spoznavajo navade in običaje francosko govorečih držav.

 

Z raznolikimi didaktičnimi pristopi (interaktivne računalniške naloge, komunikacijski dialogi, družabne igre, video posnetki, glasba, ples …) bodo učenci spoznali naslednje vsebine:

vsakdanje situacije (v restavraciji, v hotelu, na letališču), osebni podatki,

družina, prijatelji, stanovanje, šola, mesto, promet, šport, glasba, igre,

prosti čas, oblačila, prehrana, zdravje, čas, praznovanja, živali, rastline,

počitnice, potovanja, kulturne zanimivosti ter besedišče in aktualni

dogodki po zanimanju in izbiri učencev …

Francoščina se govori po vsem svetu (128 milijonov ljudi v 29 državah). Potreba po znanju francoščine se veča tudi v Sloveniji, stikov s Francijo je veliko na področju gospodarstva, znanosti, kulture … Znanje francoščine je koristno tudi v življenju: morda na potovanjih, v stikih s prijatelji ali pri študiju in delu.