V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Interesna dejavnost Razred Mentor Dan, ura
 Angleščina  NIS Urška Šteh
 EKO bralna značka  PPVI, NIS Lidija Pajk četrtek, 0. ura
 Eksperimenti  NIS Marta Zupančič pomedeljek, 0. ura
 Igre z žogo  NIS Urška Šteh torek, 0. ura
 Kolesarski krožek  7. NIS Barbara Flisar po dogovoru
 Modelarstvo  NIS Matej Kastelic
 Otroški pevski zbor  PPVI, NIS Brigita Škulj sreda, 6. ura
 Planinsko-kulturni krožek  PPVI, NIS Amalija Škerlj petek ali sobota
 Športne igre  PPVI, NIS Blažka Vodušek torek, 0. ura
 Ustvarjalne urice  PPVI, NIS Anja Svetin

Učenci OŠPP se lahko vključijo k vsem interesnim dejavnostim OŠ.