PETEK, 1. 11. 2019

Dan sva pričeli v pisarni ravnatelja Jari-ja Kestilä. Predstavil nama je značilnosti mesta Oulu, finski šolski sistem in potek dela v šoli Teuvo Pakaalan. V zahvalo za gostoljubje sva mu podarili nekaj izdelkov, ki so jih naredili naši učenci pri pouku ali v okviru projekta M@kers ter promocijski material o Sloveniji. Nadaljevali sva s hospitacijami v različnih oddelkih. Učenci 4. razreda so predali svoja pisma za naše četrtošolce in pohvalili slovenske bonbone, ki so jih dobili za nagrado. Veliko učencev se je želelo posloviti od naju. Všeč jim je bila predstavitev Slovenije in po začetni zadržanosti so veselo klepetali  z nama in nama zaželeli srečno pot. Sledil je pogovor s koordinatorkama Mario in Sussano, ki sta organizirali najin obisk. Tudi njima sva se zahvalili z drobnimi pozornostmi iz Slovenije in ju povabili k nadaljnem sodelovanju. V lepem spominu nama bodo ostali vsi učitelji, ki so si vzeli čas in z nama poklepetali ob različnih priložnostih. Ugotovili smo,  da imamo Slovenci veliko skupnega s Finci. Polni prijetnih vtisov se vračava domov.

ČETRTEK, 31. 10. 2019

Zbudili sva se v zasneženo jutro. Dopoldne sva preživeli v različnih oddelkih. Najprej sva spremljali pouk glasbe v glasbenem oddelku učencev 5. razreda. V zvočno izolirani učilnici je učitelj s polovico učencev ustvarjal spremljavo za skladbo, besedilo in melodijo katere so se naučili že v predhodnih urah. Druga polovica učencev je istočasno imela ročna dela. Oddelki so razdeljeni na pol pri urah glasbe, ročnih del, angleščine in finščine. Na takšen način se učitelji lažje posvečajo posameznikom in so pri delu bolj učinkoviti.
Po uri glasbe sva si ogledali uro ročnih del. Učenci 4. razreda so šivali peresnice, pri čemer so jim pomagale učiteljica, študentka in razredna babica. Projekt razrednih babic in dedkov izvajajo v letošnjem šolskem letu prvič v sodelovanju z društvom upokojencev. Vsak oddelek “posvoji” svojo babico oz. dedka, ki en dan v tednu pomaga učencem pri šolskem delu in učenju. Babice in dedki se najprej udeležijo tečaja, na katerem so poučijo o načinu dela na šoli. Vsi udeleženi so z rezultatom sodelovanja zelo zadovoljni.
Po aktivnem odmoru sva v prireditvenem prostoru (šolski telovadnici) učencem predstavili nekaj zanimivosti o Sloveniji in naši šoli. Pozorno so prisluhnili predstavitvi in si veliko zapomnili, saj je na koncu sledil nagradni kviz, na katerem so se učenci odlično odrezali. Imeli so veliko vprašanj, na katera sva z veseljem odgovorili. Za zaključek so nama vsi skupaj zapeli pesem v finščini.
Naši četrtošolci so za finske vrstnike napisali pisma, v katerih so se jim predstavili in jih prosili, da jih naučijo nekaj finskih besed. Učenci 4. razreda so se razveselili pisem in slovenskih bonbonov ter se takoj lotili pisanja odgovorov.
Po kosilu je sledila predstavitev slovenskega šolskega sistema finskim učiteljem.  Ugotovili smo, da je med obema sistemoma kar nekaj podobnosti in veliko razlik. Učitelji so se zelo razveselili slovenske čokolade in drobnih pozornosti, ki so jih dobili v zahvalo za svojo gostoljubnost.
Uro okoljske vzgoje sva preživeli s polovico učencev 5. a oddelka, saj je bila druga polovica pri uri angleščine. Učenci so delali portfolijo o človeškem telesu v obliki projektnega dela. Urnik učencev višjih razredov je stalen, po potrebi naredijo menjavo predmetov. Večino ur v oddelku poučuje razredni učitelj, ki mu pri delu pogosto pomagajo študenti razrednega pouka. Za svoje delo, ki je za njih hkrati tudi odličen način pridobivanja izkušenj, dobijo s strani države simbolično plačilo.
Dan sva zaključili v drugem razredu, kjer so učenci spretno vihteli šivanko. Šivali so lutki zajčka ali lisičke, ki ju poznajo iz učbenika. Prva polovica učencev je delo opravila prvo uro, zato so lahko odšli prej domov. Druga polovica učencev je zjutraj prišla kasneje v šolo in lutke šivala zadnjo uro.

Ob odhodu sva na hodniku srečali učenko 5. razreda, ki tako rada bere, da je končala bralno značko za 6. razred. Za njen uspeh sva ji čestitali in podarili simbolično darilo.

SREDA, 30. 10. 2019

Zjutraj sva v kombiniranem oddelku 1. in 2. razreda spremljali pouk naravoslovja. Učenci so v skupinah reševali enake učne liste. Skupine so se menjavale na postajah in spoznavale drevesne vrste. Učiteljica nama je razložila, da se urnik učencev spreminja glede na potrebe oddelka. Določene so le ure matematike in športa. Pri matematiki imajo poseben način diferenciacije. Učence 1. in 2. razreda na začetku šolskega leta razvrstijo  v skupine glede na predznanje. Vsi oddelki imajo na urniku istočasno uro matematike. Tako lahko pouk matematike treh oddelkov poteka v petih skupinah. Pri skupinskem delu jim pomagajo tudi specialni pedagogi. Drugo uro sva si ogledali, kako poteka takšen pouk. Prvošolci so bili razvrščeni v dve, drugošolci pa v tri skupine. Reševali so različne naloge. Vsaka skupina namreč napreduje v svojem tempu glede na sposobnosti otrok. Medtem ko je ena skupina reševala test, je druga utrjevala, tretja pa obravnavala novo učno snov.
Po odmoru, ki so ga učenci preživeli na igrišču, sva si ogledali uro glasbe. Učenci glasbenega oddelka so se v športni dvorani, ki je hkrati tudi prireditveni prostor, pripravljali na koncert. V šolskem orkestru namreč igrajo na različne instrumente.
Sledila je ura finščine v 6. razredu. Skupaj z učiteljem sva ugotavljali, da imata slovenščina in finščina kar nekaj skupnih lastnosti, ki tujcem otežujejo učenje jezikov. Oba jezika imata veliko sklonov, končnic in seveda dvojino. Finščina se razlikuje od ostalih skandinavskih jezikov, saj sodi v skupino ugrofinskih jezikov in nas spominja na madžarščino.
Po zaključenih dejavnostih je sledil ogled osnovne šole Hiukkavaaratalo, po obisku katere sva ostali brez besed. Zakaj pa ugotovite sami iz priloženih fotografij.

TOREK, 29. 10. 2019

Danes zjutraj sva se odpravili na dve različni šoli: učiteljica Majda na matično šolo, učiteljica Marjetka pa na sosednjo šolo, ki jo obiskujejo učenci višje stopnje in srednje šole.

Na višji stopnji pouk poteka malo drugače kot na nižji. Ure trajajo 75 minut. Oprema učilnic je odlična:  projektor, s katerim učitelj preslikava predmete na interaktivno tablo, video kamere, ki omogočajo snemanje pouka, mize, ki jih lahko učenci poljubno sestavijo v skupine… Pri pouku je največ 15 učencev, če jih je več, sta v razredu dva učitelja. Gospodinjska učilnica je opremljena z osmimi pečicami, velikim hladilnikom in zamrzovalno omaro, z interaktivno tablo in z mnogimi drugimi pripomočki. Pouk poteka sproščeno. Učitelji se ne obremenjujejo z učenci, ki ne sodelujejo in ne sledijo pouku, če le ne motijo pouka. Učenci so sicer za delo motivirani. Posamezni učenci lahko ponavljajo 9. razred, če se zaradi prenizkih ocen ne morejo vpisati na želeno osnovno šolo. Nekateri učenci se odločijo za obiskovanje 10. razreda osnovne šole, če želijo poglobiti in utrditi znanje. Najbolj presenetljiv je bil pogovor z učencem, ki je poznal nekaj slovenskih besed in slovensko evrovizijsko pesem.

Učenci nižje stopnje so v šolo kljub nizkim temperaturam in snegu prišli peš ali s kolesom. Na šoli je odlično opremljena učilnica za tehniko in ročne spretnosti. Imajo 16 šivalnih strojev, računalniške programe za animacijo, velike količine orodja, med drugim tudi žago za razred večjih kosov lesa. Pouk poteka v manjših skupinah, učenci napredujejo glede na svoje zmožnosti. Tako so se posamezni šestošolci ukvarjali z animacijo, medtem ko so drugi še vedno izdelovali sceno in lutke za snemanje zgodbe. Na šoli so glasbeni oddelki, ki imajo v predmetniku več ur glasbe. Učenci v teh oddelkih se pri uri glasbe učijo igranja na inštrumente. V 45 minutah so se učenci naučili peti in z instrumenti spremljati pesem. Igrali so na kitare, bobne, klaviature in tolkala.

Skupaj sva si ogledali še ure matematike in angleščine, ki prav tako potekajo v manjših učnih skupinah (8-15 učencev). Učenci uporabljajo učbenike in delovne zvezke ter imajo redno domačo nalogo. Vsa učna gradiva so brezplačna. Zvezki so vsi enaki, pri vseh predmetih uporabljajo velik karo in pišejo s svinčniki – tako na nižji kot na višji stopnji. Učenci in učitelji nižje stopnje so obuti v copate ali nogavice, obiskovalci pa si morajo nadeti zaščito za obuvalo.

Po končanih aktivnostih so nas gostitelji popeljali skozi šolski okoliš do univerze in zasnežene morske obale. Po morju, ki pozimi zaledeni, tečejo na smučeh in ribarijo.

PONEDELJEK, 28. 10. 2019

V okviru Erasmus KA1 projekta sva učiteljici Majda Križman Žužek in Marjetka Kolbl odpotovali v Oulu. Namen najinega obiska je spremljanje pouka na šoli Teuvo Pakkalan.

Današnji dan sva pričeli v finski divjini. Spremljali sva učence 1. razreda, ki so preživeli dan v gozdu. Dejavnosti so izvajale učiteljice, ki ne poučujejo na matični šoli. Kljub za nas nizkim temperaturam (- 6°C) so aktivnosti potekale nemoteno, vsi pa so bili seveda oblečeni vremenu primerno. Med sprehodom po gozdu so učenci prisluhnili pravljici, premagovali ovire in iskali skriti zaklad.  Dan dejavnosti so zaključili s kurjenjem ognja in peko klobasic.
Opoldne sva prispeli na šolo. Od 12.00 do 12.30 so imeli učitelji sestanek, učenci pa so polurni odmor po kosilu preživeli na šolskem igrišču. Po sestanku sva se pridružili učiteljici 1. razreda. Obravnavali so črko T. Zanimivo se nama je zdelo, da so hkrati obravnavali veliko in malo črko T. Učiteljica nama je pojasnila, da lahko na tak način učenci hitreje posegajo po veliko večjem naboru knjig. Oddelek je bil razdeljen na dve skupini. Medtem ko je  skupina  učencev, ki so že znali brati in pisati, prišla v šolo eno uro prej in brala zgodbe, je druga skupina učencev, ki tega še niso znali, ostala uro dlje in se učila branja in zapisa črk.

Po hospitaciji je specialna pedagoginja predstavila svoje delo in nama pojasnila, kako izvajajo učno pomoč in kako deluje sistem izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.

 

(Skupno 787 obiskov, današnjih obiskov 1)