Kadrovska zasedba

Spoštovani starši!

Prosimo vas, da e-naslove strokovnih delavcev na šoli uporabljate le za nujne informacije ali obvestila in ne za dopisovanje o problematiki vašega otroka. Tem vsebinam so namenjene govorilne ure in individualni razgovori. Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Ravnateljica: Natalija Kotar

Učitelji:

Vodilni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Ravnateljica Natalija Kotar 786-68-72 natalija.kotar(at)os-brinje.si
Pomočnica ravnateljice Petra Kališnik 786-68-73 petra.kalisnik(at)os-brinje.si
Pomočnica ravnateljice Barbara Švarc Fajdiga 786-68-73 barbara.svarc-fajdiga(at)os-brinje.si

Svetovalni in strokovni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Psiholog Aljoša Dornik 786-68-79 aljosa.dornik(at)os-brinje.si
Socialna delavka Andreja Burja Suban 786-68-79 andreja.burja-suban(at)os-brinje.si
Pedagoginja Tina Šešerko 786-68-78 tina.seserko(at)os-brinje.si
Učiteljice za DSP Silvia Benko Mataj silvia.benko-mataj(at)os-brinje.si
Alenka Peteršič Nežmah nad. Tjašo Omahen alenka.petersic-nezmah(at)os-brinje.si
Petra Kališnik 786-68-83 petra.kalisnik(at)os-brinje.si
Karmen Pograjec Rus 786-68-83 karmen.pograjec-rus(at)os-brinje.si
Lea Čerin lea.cerin(at)os-brinje.si
Maša Berčan masa.bercan(at)os-brinje.si
Knjižničarke Polona Umek Repovž 786-68-80 polona.umek-repovz(at)os-brinje.si
Anja Lekše anja.lekse(at)os-brinje.si
Maxi Mohorič
nad. Majo Zajec
maxi.mohoric(at)os-brinje.si
Računalničarki Petra Gumzej 786-68-76 petra.gumzej(at)os-brinje.si
Živa Ovsenek ziva.ovsenek(at)os-brinje.si
Vodja šolske prehrane Sabina Planinšek 786-68-76 sabina.planinsek(at)os-brinje.si
Varuhinje v PPVI Manca Perko
Vesna Glavič
Spremljevalki učencev Barbara Tekavec
Spremljevalki g. o. učencev Barbara Tekavec
Aleša Premrl

Računovodsko administrativni
delavci
Ime in priimek Telefon E-naslov
Računovodstvo Irena Kozlevčar 786-68-75 irena.kozlevcar(at)os-brinje.si
Tajništvo Katja Poterbin 786-68-70 katja.poterbin(at)os-brinje.si
Anja Korošec anja.korosec(at)os-brinje.si
Ivana Pavlič ivana.pavlic(at)os-brinje.si
Obračun prehrane Mojca Omahen 786-68-74 prehrana.brinje(at)guest.arnes.si

Tehnični delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Kuhinja Vesna Steklačič (vodja kuhinje) 786-68-81 vesna.steklacic(at)os-brinje.si
Roman Adamič
Irena Garbas
Jelka Kastelic
Marta Pavlin
Marija Potočar
Anđa Pažin (Polica)
Čiščenje Valentina Grabnar
Anđa Grgić
Raba Istogu
Marija Rus
Rafael Ziherl
Tončka Tominec (Polica)
Hišnik Franci Zajec
Niko Dobrovoljc
Franc Smrekar (Polica)

RAZREDNA STOPNJA

Ime in priimek Razrednik/Poučuje Učilnica E-naslov
Tanja Centa 1. a 18 tanja.centa(at)os-brinje.si
Petra Skubic 2. strok. del. v 1. a 18 petra.skubic(at)os-brinje.si
Jasna Kalan 1. b 17 jasna.kalan(at)os-brinje.si
Maruša Trofenik 2. strok. del. v 1. b 17 marusa.trofenik(at)os-brinje.si
Petra Grum 1. c 16 petra.grum(at)os-brinje.si
Alenka Lohkar 2. strok. del. v 1. c 16 alenka.lohkar(at)os-brinje.si
Helena Tavčar 2. a DE 1 helena.tavcar(at)os-brinje.si
Maja Kavčič 2. b DE 2 maja.kavcic(at)os-brinje.si
Urša Ceglar 2. c DE 3 ursa.ceglar(at)os-brinje.si
Nina Kristič 3. a 1 nina.kristic(at)os-brinje.si
Nives Čuček nad. Nino Usenik 3. b 2 nives.cucek(at)os-brinje.si
Katja Čakš Bekanović 4. a 47b katja.caks(at)os-brinje.si
Barbara Flisar 4. b 38 barbara.flisar(at)os-brinje.si
Karmen Bonifer 4. c 6 karmen.bonifer(at)os-brinje.si
Erika Leban Zaletelj 5. a 5 erika.leban-zaletelj(at)os-brinje.si
Katja Vodopivec 5. b 4 katja.vodopivec(at)os-brinje.si
Matija Martinec 5. c 6 matija.martinec(at)os-brinje.si
Maša Ščavničar DRU (4. r.) masa.scavnicar(at)os-brinje.si
Petra Mišmaš TJA (1., 2. r.) petra.mismas(at)os-brinje.si
Nina Srejš TJA (3., 4., 5. r.) nina.srejs(at)os-brinje.si

PREDMETNA STOPNJA

Ime in Priimek Predmet Razrednik Učilnica E-naslov
Martin Mežan ŠPO, IŠP-n, ŠPO v NIS 6. a 44 martin.mezan(at)os-brinje.si
Maja Škerjanec ŠPO, IP ŠZZ, ŠPO v NIS 6. b 35 maja.skerjanec(at)os-brinje.si
Romana Rojc MAT, TIT 6. c 30 romana.rojc(at)os-brinje.si
Kristina Moičević SLJ 7. a 8 kristina.moicevic(at)os-brinje.si
Petra Plavšić TJA 7. b 32 petra.plavsic(at)os-brinje.si
Špelca Kastelic MAT, FIZ, IP ZVE 7. c 7 spela.kastelic(at)os-brinje.si
Maja Zajc Kalar TJA, IP NI1, IP NI2, IP NI3 7. d 33 maja.zajc-kalar(at)os-brinje.si
Nuša Škulj SLJ 8. a 41 nusa.skulj(at)os-brinje.si
Sabina Kavšek TJA 8. b 31 sabina.kavsek(at)os-brinje.si
Monika Rjavec ŠPO, IP ŠSP, NŠP 8. c 36 monika.rjavec(at)os-brinje.si
Mateja Zupančič SLJ, TJA 9. a 34 mateja.zupancic(at)os-brinje.si
Marjeta Kolbl NAR, GOS, BIO, NAR v NIS, IP SPH 9. b 9 marjeta.kolbl(at)os-brinje.si
Emil Kovačec GUM, GUM v NIS, MPZ 9. c 45 emil.kovacec(at)os-brinje.si
Zlatka Adamič GEO / zlatka.adamic(at)os-brinje.si
Dušan Antolič DKE / dusan.antolic(at)os-brinje.si
Silvia Benko Mataj IP-NI1, N2N / silvia.benko-mataj(at)os-brinje.si
Urška Bergant LUM, IP LS, LUM v NIS, NUM / urska.bergant(at)os-brinje.si
Nina Bokal MAT, FIZ / nina.bokal(at)os-brinje.si
Katarina Dremelj SLJ, ZGO / katarina.dremelj(at)os-brinje.si
Petra Gumzej MAT, NRA / petra.gumzej(at)os-brinje.si
Matej Kastelic TIT, IP RGT, IP OGK / matej.kastelic(at)os-brinje.si
Katja Komljanec TJA / katja.komljanec(at)os-brinje.si
Anja Lekše SLJ / anja.lekse(at)os-brinje.si
Ana Maria Mauhar TIT, NTE, OGK NIS / ana-maria.mauhar(at)os-brinje.si
Julija Murko MAT, FIZ, IP DIP / julija.murko(at)os-brinje.si
Živa Ovsenek IP MME, NRA / ziva.ovsenek(at)os-brinje.si
Sabina Planinšek BIO, GOS, IP SPH, IP NPH / sabina.planinsek(at)os-brinje.si
Sabina Požar nad. Valentino Pokupec ZGO / sabina.pozar(at)guest.arnes.si
Marko Potokar ŠPO, IP ŠZZ, IŠP-o / 27 marko.potokar(at)os-brinje.si
Barbara Švarc Fajdiga MAT / barbara.svarc-fajdiga(at)os-brinje.si
Lucija Treven NAR / lucija.treven(at)os-brinje.si
Tanja Vičič KEM, IP POK / tanja.vicic(at)os-brinje.si
Petra Nedelko nad. Majo Zajec SLJ / petra.nedelko(at)os-brinje.si

PODALJŠANO BIVANJE

Ime in priimek Poučuje Učilnica E-naslov
Petra Skubic, Julija Murko, Lucija Treven OPB 1. a 18
Maruša Trofenik, Monika Ivančič OPB 1. b 17
Alenka Lohkar, Nina Srejš, Marta Zupančič, Petra Plavšič OPB 1. c 16
Petra Mišmaš, Maxi Mohorič OPB 2. a DE 1
Anja Lekše OPB 2. b DE 2
Barbara Tekavec OPB 2. c DE 3
Maša Ščavničar, Nuša Škulj, Barbara Flisar OPB 3. a 1
Živa Ovsenek, Zlatka Adamič, Marko Potokar, Sabina Kavšek OPB 3. b 2
Sabina Požar, Karmen Bonifer, Marjetka Kolbl, Maša Ščavničar OPB 4. a, 4. b 4
Monika Rjavec, Lucija Treven OPB 4. c 3
Katja Komljanec, Nuša Škulj OPB 5. a, b 5
Petra Plavšič, Monika Rjavec, Sabina Kavšek, Monika Ivančič OPB 5. c 6

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA POLICA

Priimek in ime Razrednik/Poučuje E-naslov
Urška Lulić 1. o urska.lulic(at)os-brinje.si
Ksenija Kovačec Marin 1. p ksenija.kovacec(at)os-brinje.si
Mojca Zajc 2. p mojca.zajc(at)os-brinje.si
Tea Bratovčak 3. p tea.bratovcak(at)os-brinje.si
Mirjam Čovran 4. p mirjam.covran(at)os-brinje.si
Ksenija Žitnik 5. p ksenija.zitnik(at)os-brinje.si
Veronika Vidic OPB1, NTE veronika.vidic(at)os-brinje.si
Ana Gruden OPB2 ana.gruden(at)os-brinje.si
Dušan Antolič OPB3 dusan.antolic(at)os-brinje.si
Tina Čampa OPB4, TJA tina.campa(at)os-brinje.si

OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Priimek in ime Razrednik/Poučuje Učilnica E-naslov
Lidija Pajk PPVI I 11 lidija.pajk(at)os-brinje.si
Anja Svetin PPVI II 12 anja.svetin(at)os-brinje.si
Amalija Škerlj PPVI III 39 amalija.skerlj(at)os-brinje.si
Katja Krašovec PPVI IV 42 katja.krasovec(at)os-brinje.si
Oriana Pergar PPVI V 39 oriana.pergar(at)os-brinje.si
Brigita Škulj NIS 1. + 2. + 3. 15 brigita.skulj(at)os-brinje.si
Marta Zupančič NIS 4. + 5. 13 marta.zupancic(at)os-brinje.si
Špela Mlakar NIS 6. 56 spela.mlakar(at)os-brinje.si
Jelka Hegler NIS 8. 57 jelka.hegler(at)os-brinje.si
Urška Šteh NIS 7. + 9. 37 urska.steh(at)os-brinje.si
Maša Berčan DSP, SLJ, NAR, TIT masa.bercan(at)os-brinje.si
Tadejo Veit ŠPO NIS + PPVI tadeja.veit(at)os-brinje.si
Jana Rešeta
Aleša Premrl
OPB PPVI 11, 12
Tina Fajs
Andreja Burja Suban
OPB NIS 15, 13

 
 
 
Dostopnost