Pri predmetu matematična delavnica se učenci ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z matematiko, ter izmenjujejo svoje ideje in razumevanje matematike s sovrstniki in učiteljem.

Pri pouku matematična delavnica:

  • skušamo učencem na zanimiv način prikazati uporabo znanj, obravnavanih pri rednem pouku;
  • vključujemo izkustveno učenje vsebin, s katerimi se učenci srečajo pozneje pri rednem pouku matematike;
  • matematične vsebine navezujemo na doživljanje učencev;
  • matematična znanja poglabljamo v smereh, ki niso neposredno povezane z delom pri pouku matematike.

V matematični delavnici izvajamo aktivne oblike dela, prilagojene interesom in sposobnostim učencev. V veliki meri se odločamo za samostojno delo, samostojno ali skupinsko preiskovanje in aktivno pridobivanje izkušenj (risanje, tlakovanje, igranje, modeliranje z materiali) itd. S sodelovalnim učenjem učence učimo sodelovalnih spretnosti. Matematična delavnica je lepa priložnost za učenje le-teh.

Matematična delavnica sestoji iz treh enoletnih izbirnih predmetov (matematična delavnica 7, matematična delavnica 8, matematična delavnica 9). Učenec lahko obiskuje delavnico za osmi ali deveti razred, tudi če ni bil udeležen v predhodnih matematičnih delavnicah.

 

Matematična delavnica 8 vsebuje naslednje 4 sklope:

  • zgodovina matematike;
  • drugačna geometrija,
  • geometrija s prepogibanjem papirja;
  • miselne igre.