Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
oziroma tematskih sklopov
  1. Publikacija
  2. Šolski prevozi
  3. Razpored govorilnih ur
  4. Jedilnik